Croeso i'r Porth Data.

Yma gallwch ddod o hyd i wybodaeth ystadegol a ddiweddarir yn gyson ynglŷn â gweithgareddau'r trydydd sector, gan gynnwys nifer y mudiadau, incwm y sector, oriau gwirfoddoli, meysydd gwaith, ble mae grwpiau wedi'u lleoli a mwy. Gellir cyflwyno gwybodaeth mewn nifer o ffyrdd i weddu i'ch anghenion chi a gellir trefnu data yn ôl math - rhyw, oedran, lleoliad, ac yn y blaen.

Diben y Porth Data yw dangos effaith gwaith y trydydd sector yng Nghymru yn llawn.

Cwestiwn? Cysylltwch â David Cook, Swyddog Polisi WCVA, drwy dcook@wcva.org.uk.