Anela WCVA at fod y brif ffynhonnell o ran gwybodaeth o safon ynghylch maint, cwmpas, gweithgarwch ac effaith y trydydd sector yng Nghymru.

research desk

Mae'r crynodebau diweddaraf o'r ystadegau ar gael yma:

Rydym wedyn yn troi'r ymchwil hwn yn sylwadau o ran tueddiadau a themâu sy'n dod i'r amlwg yn y sector.