7 Maw 2018

Rydym yn falch o lansio Porth Data newydd sbon y Trydydd Sector, sy’n darparu ystadegau a gwybodaeth allweddol ar holl feysydd gwaith y trydydd sector.

main pic w

 

 

 

 

 

 

 

Datblygwyd y Porth Data gydag Uned Ddata Llywodraeth Leol, a'i ddiben yw dangos effaith gwaith y trydydd sector yng Nghymru. Mae'n cynnig gwybodaeth ystadegol a ddiweddarir yn gyson ynglŷn â gweithgareddau'r trydydd sector, gan gynnwys nifer y mudiadau, incwm y sector, oriau gwirfoddoli, meysydd gwaith, ble mae grwpiau wedi'u lleoli a mwy. Gellir cyflwyno gwybodaeth mewn nifer o ffyrdd i weddu i'ch anghenion chi a gellir trefnu data yn ôl math - rhyw, oedran, lleoliad, ac yn y blaen.

Mae'r Porth ar gael yma.