Cyfranogaeth Cymru yw’r corff arweiniol i ymgysylltu â’r cyhoedd, defnyddwyr gwasanaethau a staff yng Nghymru ac mae’n cael ei gynnal gan WCVA. Mae’n gweithio gyda darparwyr gwasanaethau cyhoeddus yn y sectorau cyhoeddus, trydydd a phreifat er mwyn cael ymgysylltiad cyhoeddus gwell wrth ddylunio, datblygu a darparu gwasanaethau sy'n canolbwyntio ar y dinesydd ar gyfer pobl Cymru.

part cymru logo WMae gan Cyfranogaeth Cymru raglen hyfforddi gynhwysfawr, sy'n cynnwys cyrsiau amrywiol i fudiadau sydd am ddatblygu eu sgiliau mewn dulliau a thechnegau ymgysylltu â'r cyhoedd.
 
Gall hefyd ddarparu hyfforddiant mewnol i ddiwallu eich anghenion neu wneud gwaith ymgysylltu ymarferol gyda'ch mudiad.
 
Mae ei gylchlythyron a'i ohebiaeth yn darparu diweddariadau gwybodaeth a hyfforddiant rheolaidd, ac am gymorth ymarferol efallai yr hoffech fynychu un o'r rhwydweithiau cyfranogaeth a gynhelir ledled Cymru. Ar ben hyn mae gan Cyfranogaeth Cymru nifer o adnoddau defnyddiol a fydd o gymorth gyda hwyluso a datblygu dulliau cyfranogol i ymgysylltu ac ymgynghori â dinasyddion, gan gynnwys Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd yng Nghymru.
 
Am fwy o wybodaeth am y gwasanaethau y mae Cyfranogaeth Cymru yn eu darparu, cymerwch olwg ar ei wefan.