Mae ar Gymru angen perthynas newydd rhwng pobl a’u gwasanaethau cyhoeddus.

ppatc colourengagement colourprevention colourtransformational colourscrutiny colour

 

 

 

 

(Beth mae'r eiconau hyn yn ei olygu?)

 

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae gwasanaethau cyhoeddus, mudiadau gwirfoddol a phobl wedi sylweddoli bod angen newid yr hen ffordd. Mae'r pwysau i newid yn cryfhau ac yn fwy brys wrth i'r toriadau ariannol frathu'n ddyfnach.

Mae WCVA wedi ymrwymo i ffordd newydd o weithio gyda mudiadau gwirfoddol, pobl a'u cymunedau. Ond nid gwasanaethau cyhoeddus yn unig sydd angen newid. Mae angen i ni gyd ymrwymo i berthynas newydd ar sail cydgynhyrchu.

Nid dim ond enw newydd ar gyfer cynnwys pobl a chymunedau, ymgynghori ac ymgysylltu â nhw, a gwrando arnynt yw cydgynhyrchu. Yr hyn sy'n gwneud y berthynas newydd hon yn wahanol yw bod pobl, gwasanaethau a mudiadau yn dechrau rhannu grym, rheolaeth a chyfrifoldeb dros wneud Cymru'n gryfach a diwallu anghenion pobl.

I weld sut y gall rhoi pobl yn y canol wneud gwahaniaeth gwirioneddol, darllenwch ein hastudiaethau achos ar Ganolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr a phrosiect Cloud9 yng Nghaerffili, neu gwyliwch ein cyfweliad â dau o breswylwyr Cymdeithas Tai YMCA Caerdydd.

 

Darllenwch fwy am roi pobl yn y canol drwy ein cyfres o e-bamffledi isod. Cliciwch ar y clawr i ddarllen y ddogfen.

new cover pic wppatc cover small w williams cover small wbeing cover w