Cynghrair o ddinasyddion gweithgar a mudiadau cymdeithas sifil yw Rhwydwaith Llywodraeth Agored Cymru. Maent yn benderfynol o wneud i lywodraeth yng Nghymru weithio’n well i bobl drwy sicrhau mwy o dryloywder, cyfranogi ac atebolrwydd.

Sefydlwyd Prosiect Arloeswyr Llywodraeth Agored i feithrin gallu dinasyddion a chymdeithas sifil ledled Prydain i gyfrannu at y broses o lunio polisïau a darparu gwasanaethau wrth roi Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig ar waith.

Partneriaeth yw'r prosiect rhwng Cyngor Mudiadau Gwirfoddol yr Alban (Partner Arweiniol), Cyswllt Amgylcheddol Gogledd Iwerddon, Involve a WCVA. Mae'r prosiect yn cael eu cynnal ar y cyd yng Nghymru gan Cynnal Cymru, WCVA ac ERS Cymru ac yn canolbwyntio ar y Nodau llesiant a osodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

Croesawn grwpiau ac unigolion sydd am gymryd rhan a chysylltu â'r prosiect.

 

Cael gwybod mwy

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar dudalen wiki y prosiect: https://opengovpioneers.miraheze.org/wiki/Main_Page

Cynllun Gweithredu Cymru: http://opengovpioneers.miraheze.org/wiki/Wales_Country_Plan

Fforwm Llywodraeth Agored Cymru (cofrestrwch ac ymunwch) discuss.opengovernment.org.uk

Cynllun Gweithredu Llywodraeth Agored 2016-18: Ymrwymiad gan Lywodraeth Cymru http://www.opengovernment.org.uk/resource/2016-18-uk-open-government-action-plan-commitment-from-the-welsh-government/

Twitter @opengovcymru

Swyddog Llywodraeth Agored Cymru Lynsey Jackson, Cynnal Cymru: lynsey@cynnalcymru.com

Open Government Wales Project