Os ydych yn fudiad neu’n brosiect sy’n ystyried cynnwys pobl ifanc fel gwirfoddolwyr, mae sawl ffordd y gallwn eich helpu

Datblygu cyfleoedd gwirfoddoli i bobl ifanc

  • Darllenwch ein taflen wybodaeth 'cynnwys pobl ifanc fel gwirfoddolwyr' i'ch helpu i ddechrau arni o ran beth y mae angen i chi ei ystyried wrth gynnwys pobl ifanc.
  • I ddatblygu'ch dealltwriaeth ymhellach cwblhewch y modiwl e-ddysgu arlein 'cynnwys pobl ifanc fel gwirfoddolwyr'.
  • Cymerwch olwg ar ein rhestr adnoddau defnyddiol yma. Dau beth sydd wedi'u hychwanegu yma yn ddiweddar yw 'rhestr wirio paratoi at wirfoddolwyr ifanc' ac 'yr adnoddau gorau ar gyfer ymgysylltiad cyfryngau cymdeithasol llwyddiannus yn 2018'
  • I gael cymorth un wrth un, cysylltwch â'ch Cynghorydd Gwirfoddoli Ieuenctid lleol, neu os ydych yn fudiad cenedlaethol cysylltwch â Felicitie Walls yn WCVA (fwalls@wcva.org.uk)

Hyrwyddo'ch cyfleoedd gwirfoddoli

  • Gallwch gofrestru'ch cyfleoedd gwirfoddoli arlein ar lwyfan newydd Gwirfoddoli Cymru drwy ddilyn y ddolen hon. Yma gallwch ddefnyddio'r llwyfan i reoli'ch gwirfoddolwyr a gallant hwythau gofnodi'r oriau maent yn eu treulio'n gwirfoddoli ac ennill bathodynnau digidol am eu llwyddiannau.

Cysylltu â phanel Grant dan Arweiniad Pobl Ifanc
Ledled Cymru, rydym yn ariannu 19 panel o bobl ifanc sy'n dosbarthu grantiau bychain i bobl ifanc ddylunio, datblygu a chynnal prosiectau gwirfoddoli a gweithredu cymdeithasol i bobl ifanc eraill. Cliciwch yma i gael gwybod mwy.

Os ydych yn berson ifanc a hoffai wirfoddoli, ewch i http://volunteering-wales.net/profile/Youth-Volunteering-Wales   

Lawrlwythiadau
Y pwysigrwydd o ad-dalu treuliau i bobl ifanc
Hysbysiad Preifatrwydd Gwirfoddolwyr y Mileniwm
Ymchwil Interniaeth Gwobr MV50 Chwaraeon(2016) I'w ddilyn
Ymgynghoriad Brand Gwirfoddoli Ieuenctid (Rhagfyr 2016)
Ymgynghoriad ymrwymiad ieuenctid gyda gwirfoddoli (Mawrth 2017)
Holiadur rhanddeiliaid gwirfoddoli ieuenctid (Mawrth 2017) I'w ddilyn
Penwythnos Preswyl Grantiau dan Arweiniad Pobl Ifanc a Chynhadledd Gwirfoddoli dan Arweiniad Pobl Ifanc (Ebrill, 2017) I'w ddilyn 
Gwerthusiad Grantiau Gwirfoddoli Cymru a Grantiau dan Arweiniad Pobl Ifanc (Ionawr 2018) I'w ddilyn
Manylion cyswllt Cynghorwyr Gwirfoddoli Ieuenctid