GwirVol a Gwirfoddolwyr y Mileniwm

Os ydych rhwng 14 a 25 oed yna efallai y bydd Gwirfoddolwyr y Mileniwm yn addas i chi.

Mae yna gynghorydd gwirfoddoli ieuenctid ym mhob sir, a all gynnig gwybodaeth a chyngor i'ch helpu i ddod o hyd i gyfleoedd addas i wirfoddoli a chael cydnabyddiaeth am eich oriau gwirfoddoli drwy raglen Gwirfoddolwyr y Mileniwm (MV). Neu cymerwch olwg drosoch eich hun drwy bori gwefan Gwirfoddoli Cymru.

Os ydych wedi cwblhau her gymunedol Bagloriaeth Cymru yn barod, ac yn mynd ymlaen i wirfoddoli hyd at gyfanswm o 50 awr yna gellir cyfrif eich profiad gyda'r Fagloriaeth tuag at eich oriau MV. Fe fydd angen i chi ddangos eich tystysgrif Bagloriaeth Cymru i'ch Cynghorydd Gwirfoddoli Ieuenctid.

Darllenwch hanesion ein Gwirfoddolwr Ifanc y Mis.

Yn ogystal mae gan bob sir banel grantiau dan arweiniad pobl ifanc sy'n dyfarnu grantiau lleol i gefnogi gwirfoddoli gan bobl ifanc.

Rydym yn ddiweddar wedi cynnal ymgynghoriad â phobl ifanc ynglŷn â brand ieuenctid Gwirfoddoli Cymru, mae'r adroddiad llawn ar gael yma.

Os ydych yn gweithio gyda mudiad sydd am gynnwys gwirfoddolwyr ifanc yn effeithiol, efallai y bydd ein taflen wybodaeth ar y pwnc hwn o ddiddordeb.