Wythnos Gwirfoddolwyr - 'Gwirfoddoli i bawb'. Mae Wythnos Gwirfoddolwyr yn wyl flynyddol ar gyfer gwirfoddoli yn y DU. Prif nodau’r Wythnos yw cydnabod, gwobrwyo a recriwtio gwirfoddolwyr.

2017 logo

 

 

 

 

 

 

 

Achlysur blynyddol i ddathlu gwirfoddolwyr yw Wythnos Gwirfoddolwyr ac fe'i cynhelir ym mis Mehefin bob blwyddyn. Ar hyd a lled y wlad, bydd yna bartïon, digwyddiadau gwobrwyo, teithiau, ffeiriau recriwtio ac arddangosfeydd yn cael eu cynnal er mwyn recriwtio, gwobrwyo a chydnabod gwirfoddolwyr.

Anogir cymunedau lleol i gymryd rhan drwy gynnal eu parti stryd neu eu digwyddiad eu hunain, ac i ddefnyddio'r cyfle hwn i gefnogi eu cymunedau lleol drwy godi arian neu wirfoddoli.

Cynhaliwyd Wythnos y Gwirfoddolwyr am y tro cyntaf ym 1984. Bob blwyddyn mae mwy o fudiadau'n cymryd rhan, gan gynnal digwyddiadau amrywiol ledled Cymru gyfan, gan gynnwys cyflwyno gwobrau, stondinau gwybodaeth a digwyddiadau cymunedol.

Beth am ddathlu Wythnos Gwirfoddolwyr gyda'ch gwirfoddolwyr chi drwy, er enghraifft:
- Defnyddio logo epsjpeg Wythnos Gwirfoddolwyr
- Gwobrwyo'ch gwirfoddolwyr a'ch grwpiau â thystysgrif Wythnos Gwirfoddolwyr:tystysgrif grŵp; thystysgrif gwirfoddolwr
- Denu sylw'r cyfryngau at yr hyn y mae gwirfoddolwyr yn ei wneud
- cynnal achlysur arbennig i ddiolch iddynt A3 poster

Rysáit Wythnos Gwirfoddolwyr llwyddiannus
Cliciwch ar y cysylltiadau isod i'w weld beth mae erailll wedi'i wneud i ddathlu Wythnos Gwirfoddolwyr.


Recipe for a successful VW ABMU 200x150

Bòs Cudd, treuliodd Cyfarwyddwyr Gweithredol y Bwrdd Iechyd amser "dan gudd" ac yn cysgodi gwirfoddolwyr y bwrdd iechyd 

 

 

 


Blind Veterans UK

Blind Veterans UK noson 'Play your cards right'

 
Sport Wales

Chwareon Cymru Hyrwyddo ar y cyfryngau cymdeithasol

 
CVSC Volunteer celebration

CVSC Digwyddiad i ddathlu gwirfoddolwyr

 

 Macmillan Cancer Support

Cymorth Canser Macmillan - Te prynhawn, gyda siaradwyr a seremoni wobrwyo

 

 Discovery Student Volunteering Swansea


Discovery Gwirfoddoli i Fyfyrwyr Abertawe Sesiynau blasu

 Swansea Volunteering Forum

Fforum Gwirfoddoli Abertawe Digwyddiad ar gyfer gwirfoddolwyr a rheolwyr gwirfoddolwyr

 

 PAVS Volunteers' FairPAVS Ffair Gwirfoddolwyr a Gwobrau Gwirfoddolwr y Flwyddyn

 

 

 


SCVS 'SHINE! You make the difference!'SCVS Arddangosfa ffotograffau 'SHINE! You make the difference'


 

 

 

 

Cyhoeddwch eich digwyddiad mor eang ac sy'n bosib
Anfonwch manylion  eich cynlluniau at nnicholls@wcva.org.uk ac fyddm yn eu bostio ar y gwefan hon. Anfonwch manylion postio yn yr adran 'digwyddiadau' ar y gwefan cenedlaethol www.gwirfoddolicymru.net

Beth am drydar eich digwyddiad arbennig, gan ddefnyddio #wythnosgwirfoddolwyr a'i anfon atom ni hefyd @VolWales (ac aildrydar beth mae eraill yn ei wneud)

Beth bynnag rydych yn ei wneud, mwynhewch Wythnos Gwirfoddolwyr!