Amser dathlu! Mae Wythnos Gwirfoddolwyr yn wyl flynyddol ar gyfer gwirfoddoli yn y DU. Prif nodau’r Wythnos yw cydnabod, gwobrwyo a recriwtio gwirfoddolwyr.

2017 logo

 

 

 

 

 

 

 

Mae Wythnos Gwirfoddolwyr yn ŵyl flynyddol ar gyfer gwirfoddoli ledled y Deyrnas Unedig. Prif nod yr Wythnos yw cydnabod, gwobrwyo a recriwtio gwirfoddolwyr.

Anogir cymunedau a mudiadau lleol i gymryd rhan drwy gynnal partïon stryd, digwyddiadau, ffeiriau recriwtio ac arddangosfeydd i wobrwyo a chydnabod gwirfoddolwyr.

Mae adnoddau amrywiol ar gael yma a fydd o gymorth os ydych yn bwriadu dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr.

Cyhoeddwch eich digwyddiad mor eang ac sy'n bosib
Gallwch ychwanegu manylion eich digwyddiad chi neu ddarganfod beth sydd ymlaen yn eich ardal chi drwy'r ddolen hon.

Beth am drydar eich digwyddiad arbennig, gan ddefnyddio #wythnosgwirfoddolwyr a'i anfon atom ni hefyd @VolWales (ac aildrydar beth mae eraill yn ei wneud)

Beth bynnag rydych yn ei wneud, mwynhewch Wythnos Gwirfoddolwyr!