Amser dathlu! Mae Wythnos Gwirfoddolwyr yn wyl flynyddol ar gyfer gwirfoddoli yn y DU. Prif nodau’r Wythnos yw cydnabod, gwobrwyo a recriwtio gwirfoddolwyr.

2017 logo

 

 

 

 

 

 

 

Achlysur blynyddol i ddathlu gwirfoddolwyr yw Wythnos Gwirfoddolwyr ac fe'i cynhelir ym mis Mehefin bob blwyddyn. Ar hyd a lled y wlad, bydd yna bartïon, digwyddiadau gwobrwyo, teithiau, ffeiriau recriwtio ac arddangosfeydd yn cael eu cynnal er mwyn recriwtio, gwobrwyo a chydnabod gwirfoddolwyr.

Anogir cymunedau lleol i gymryd rhan drwy gynnal eu parti stryd neu eu digwyddiad eu hunain, ac i ddefnyddio'r cyfle hwn i gefnogi eu cymunedau lleol drwy godi arian neu wirfoddoli.

Cynhaliwyd Wythnos y Gwirfoddolwyr am y tro cyntaf ym 1984. Bob blwyddyn mae mwy o fudiadau'n cymryd rhan, gan gynnal digwyddiadau amrywiol ledled Cymru gyfan, gan gynnwys cyflwyno gwobrau, stondinau gwybodaeth a digwyddiadau cymunedol.

Lawrlwythwch yr adnoddau amrywiol ar y dudalen hon a dathlwch Wythnos Gwirfoddolwyr gyda'ch gwirfoddolwyr.

Rysáit Wythnos Gwirfoddolwyr llwyddiannus

Cliciwch ar y ddolen hon i ddarganfod beth mae eraill wedi'i wneud yn y gorffennol i ddathlu Wythnos Gwirfoddolwyr

Cyhoeddwch eich digwyddiad mor eang ac sy'n bosib
Gallwch ychwanegu manylion eich digwyddiad chi neu ddarganfod beth sydd ymlaen yn eich ardal chi drwy'r ddolen hon.

Beth am drydar eich digwyddiad arbennig, gan ddefnyddio #wythnosgwirfoddolwyr a'i anfon atom ni hefyd @VolWales (ac aildrydar beth mae eraill yn ei wneud)

Beth bynnag rydych yn ei wneud, mwynhewch Wythnos Gwirfoddolwyr!