7 Hyd 2019

Korina Tsioni, Swyddog Datblygu Marc Ansawdd newydd CGGC, yn sôn am ei hymweliad cyntaf â safle Vision 21, un o enillwyr y wobr Buddsoddwr mewn Gwirfoddolwyr, yng Nghaerdydd.

Korina's visit to Vision21

 

Yr hyn rwy'n ei wneud
Helo Korina ydw i, a fi yw Swyddog Datblygu Marc Ansawdd newydd CGGC!

Rwy'n cynnal prosiect ymchwil 15 mis yng Nghymru i godi ymwybyddiaeth o sicrwydd ansawdd yn y sector gwirfoddol - yn benodol y marc Elusen Ddibynadwy a'r wobr Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr.

Yn yr un modd, rwy'n ymrwymedig i ddeall a chasglu barn y sector gwirfoddol yng Nghymru ar y marciau ansawdd a'r prosesau sicrwydd sydd eisoes ar waith.

Yr hyn sydd wedi bod fwyaf heriol yn ystod y ddau fis diwethaf yw deall y gynulleidfa yr wyf eisiau ymgysylltu â hi (a chofio holl acronymau gwahanol y Cynghorau Gwirfoddol Sirol!)

Ond rwy'n credu fy mod wedi dod i ddeall pethau erbyn hyn, ac rwyf wedi dechrau ymweld â sefydliadau a phrosiectau gwirfoddol, gan gwrdd â phobl sy'n ymwneud â Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr.

Rwy'n edrych ymlaen at deithio'n ehangach o amgylch Cymru, er mwyn gallu dechrau cyfarfod yn bersonol â'r cydweithwyr cymwynasgar yr wyf wedi bod yn siarad â nhw o'r holl Gynghorau Gwirfoddol Sirol.

Bydd rhoi enwau i wynebau yn helpu mawr - rwyf eisoes wedi cael trafodaethau ysbrydoledig drwy e-bost a thros y ffôn gyda rhai ohonynt, a oedd yn fwy na pharod i rannu peth o'u doethineb gwerthfawr gyda mi!

Gallwch ddarllen blwg Korina yn llawn yma