10 Ion 2019

Roedd lansio gwefan newydd Gwirfoddoli Cymru, nôl ym mis Mehefin 2018, yn gam mawr ymlaen i ni yng Nghymru. Mae’n cynnig llwyth o nodweddion am ddim i alluogi mudiadau i hyrwyddo, recriwtio a rheoli gwirfoddolwyr. Mae’n rhoi mynediad haws a mwy uniongyrchol i wirfoddolwyr at ystod eang o gyfleoedd gwirfoddoli – drwy eu ffonau symudol, os mynnant!

Responding to information

Fel y gallwch ddychmygu, rydym wedi wynebu llawer o heriau amrywiol ers hynny wrth i ni, a chithau, weithio gyda'r system newydd yn ein gwaith bob dydd. Rydym wedi bod yn gweithio gyda'r datblygwyr i fynd i'r afael â llawer o'r rhain.

Ym mis Awst a Medi gofynnon ni i ddefnyddwyr y wefan beth oeddynt yn ei hoffi amdani a beth ellid ei wella. Dyma ddau fater a gafodd ei godi gan lawer ohonoch a beth sy'n cael ei wneud yn eu cylch.

Darllen mwy ar blog WCVA