7 Maw 2018

Sandy Clubb, Ymgynghorydd Trydydd Sector, sy’n gofyn beth sy’n digwydd wrth i chi gyfuno galw cynyddol am wasanaethau cyhoeddus, â chyllidebau sy’n crebachu i’w darparu? Sut y gallwn sicrhau canlyniadau gwell, drwy gynnwys pobl mewn ffordd wahanol? Sut beth allai gwasanaethau cyhoeddus fod mewn deng mlynedd, gyda gwirfoddoli yn rhan lawer mwy o’r ffordd maent yn cael eu darparu?

Sandy Clubb

Dyma rai o'r cwestiynau yr es i ati i'w hystyried pan gefais fy nghomisiynu gan WCVA i ysgrifennu papur ynglŷn â gwirfoddoli a darparu gwasanaethau cyhoeddus.

Ni fyddwn yn wynebu'r dasg ar fy mhen fy hun - yn gymdeithion i mi oedd y criw ffyddlon o 'hyrwyddwyr gwirfoddoli' sef Rhwydwaith Gwirfoddoli Cymru.

Darllenwch mwy ar wcva.tumblr.com