22 Medi 2017

Mewn blog cynharach, bu Fiona Liddell yn disgrifio prosiect Ysbryd Gwirfoddoli Cymru, gan gynnwys ei ddiben, ei bartneriaid a'i weithgareddau.

St Fagans Food Festival Event

Mewn tri chyfraniad pellach mae'n edrych ar beth o'r profiad a gafwyd yn sgil y prosiect, o safbwynt rheoli  gwirfoddolwyr. Mae Rhan 3 yn canolbwyntio ar gymorth a chydnabyddiaeth. Roedd Rhan 1 yn edrych ar recriwtio ac amrywiaeth, ac roedd rhan 2 yn ystyried rheoli data gwirfoddolwyr.

Roedd llawer o bartneriaid ein prosiect am ddod o hyd i ffyrdd i sicrhau bod eu gwirfoddolwyr yn cael cymorth trwy gydol y dydd, hyd yn oed pan fydd staff allweddol yn brysur yn delio â materion pwysig eraill. Roeddent am sicrhau y byddai gwirfoddolwyr yn teimlo bod eu profiad wedi bod yn un gwerth chweil a phleserus, ac y byddent yn dod yn ôl am ragor!

Darllenwch mwy y mewn diweddaraf blog gan Fiona.

Spirit Wales 2012 bi 450x200