13 Medi 2017

Mewn blog cynharach, bu Fiona Liddell yn disgrifio prosiect Ysbryd Gwirfoddoli Cymru, gan gynnwys ei ddiben, ei bartneriaid a’i weithgareddau.

Mewn tri chyfraniad pellach mae'n edrych ar beth o'r profiad a gafwyd yn sgil y prosiect, o safbwynt rheoli  gwirfoddolwyr. Mae'r blog hwn yn canolbwyntio ar reoli data gwirfoddolwyr. Roedd Rhan 1yn edrych ar recriwtio ac amrywiaeth a bydd rhan 3 yn edrych ar gymorth a chydnabyddiaeth.
Event volunteering challenges 2
Yn ôl ein harolwg cyntaf, mae'r rhan fwyaf o ddigwyddiadau'n cael eu trefnu trwy ddefnyddio systemau ar bapur yn unig, neu daenlen Excel ar y gorau. Ond mae'r rhain yn systemau cyfyngedig, ac mae help digidol ar gael ar y farchnad.

Darllenwch mwy y mewn diweddaraf blog gan Fiona.

Spirit Wales 2012 bi 450x200