7 Medi 2017

Mewn blog cynharach, disgrifiodd Fiona Liddell brosiect Ysbryd Gwirfoddoli Cymru, gan gynnwys ei ddiben, ei bartneriaid a’i weithgareddau. Mewn tri blog pellach mae hi’n ystyried rhai o’r profiadau a gafwyd drwy’r prosiect, o ran rheoli gwirfoddolwyr.

Un o'r cwestiynau a gododd o brosiect Ysbryd Gwirfoddoli Cymru oedd 'pa mor wahanol yw rheoli gwirfoddolwyr digwyddiadau, o'i gymharu â rheoli gwirfoddolwyr arferol?'

Mae yna lawer o arweiniad ac arfer da ar gael ynglŷn â rheoli gwirfoddolwyr yn gyffredinol. Fe fydd chwilio ar y we yn rhoi nifer mawr o daflenni gwybodaeth perthnasol, polisïau enghreifftiol a llawer mwy i chi; mae gan wefan WCVA adran benodol i'r rheini sy'n gweithio gyda gwirfoddolwyr. Derbynnir yn eang mai'r Safon Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yw'r meincnod o ran arfer da. Mae'r rhain i gyd yn ymdrin â'r maes gan dybio, fel arfer, fod yna berthynas barhaus â gwirfoddolwyr.

Darllenwch mwy y mewn diweddaraf blog gan Fiona.

Spirit Wales 2012 bi 450x200