5 Meh 2017

Cynhaliodd menter Dewch Ar-lein Castell-nedd Port Talbot ddigwyddiad yn YMCA Castell-nedd nos Iau 18fed Mai i ddiolch i wirfoddolwyr.

Event volunteers in Neath thanked

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyflwynwyd tystysgrifau Gwirfoddoli mewn Digwyddiadau i naw o Gadetiaid Heddlu o Grŵp Castell-nedd am wirfoddoli i gefnogi Cydlynwyr Gwirfoddolwyr Cynhadledd Gymunedol Melincryddan, Stuart Morgan, Fiona Davies a Nigel Lewis, sy'n rhan o fenter Dewch Ar-lein Castell-nedd Port Talbot i gefnogi pobl i ennill sgiliau TG i fynd ar-lein.

Bu'r cadetiaid heddlu yn gweithio gyda grŵp o drigolion sydd wedi ymddeol o gymuned leol yn y Creunant yng Nghanolfan Gymunedol y Creunant i'w helpu i fynd ar-lein.

Datblygwyd y dystysgrif fel rhan o brosiect Ysbryd Gwirfoddoli Cymru i gydnabod gwirfoddolwyr mewn digwyddiadau. Roedd gwirfoddolwyr wrth eu bodd o gael eu tystysgrifau a chydnabyddiaeth am eu cyfraniadau. Pobl ifanc oedd llawer o'r gwirfoddolwyr ac roeddynt yn hoff iawn o'r syniad o ddefnyddio'r rhain i gyfrannu at oriau Gwirfoddolwyr y Mileniwm; roedd hyn yn anogaeth iddynt ymgymryd â chyfleoedd gwirfoddoli pellach.

Hyfforddwyd y bobl ifanc gan Cymunedau Digidol Cymru fel Arwyr Digidol cyn y digwyddiad yng Nghanolfan Gymunedol y Creunant, gan roi'r sgiliau angenrheidiol iddynt gefnogi pobl i fynd ar-lein.

I gael gwybod mwy am y Tystysgrifau Gwirfoddoli mewn Digwyddiadau, neu i ofyn am rai i'ch mudiad chi, ebostiwch volunteering-wales@wcva.org.uk neu ffoniwch ni ar 0300 111 0124.