13 Maw 2017

Mae tystysgrif wedi’i datblygu ar gyfer gwirfoddoli mewn digwyddiadau fel rhan o Ysbryd Gwirfoddoli Cymru, prosiect sy’n ceisio gwella’r ffordd o gynnwys a rheoli gwirfoddolwyr mewn digwyddiadau.

Event Volunteering Certificate VSW largeFel y gŵyr rheolwyr gwirfoddolwyr, mae cydnabyddiaeth yn allweddol wrth weithio gyda gwirfoddolwyr, ac o'r herwydd mae cydnabyddiaeth yn un o chwe thema y prosiect. Yn aml, diolchir yn bersonol i wirfoddolwyr mewn digwyddiadau am eu cyfraniadau, ond gall fod yn anodd, yn enwedig mewn digwyddiadau mawr, i ddiolch yn bersonol i bobl gwirfoddolwr.


Mae'r dystysgrif newydd yn cynnig ffordd o gydnabod gwirfoddolwyr digwyddiadau a diolch iddynt, gan roi rhywbeth diriaethol iddynt y gellir hefyd ei gadw i gofio am eu profiad yn gwirfoddoli yn y digwyddiad.

Mae'r dystysgrif ar gael i fudiadau ei defnyddio gyda gwirfoddolwyr o bob oed. Yn achos gwirfoddolwyr ifanc 14-25 oed, gall yr oriau maent yn eu gwirfoddoli mewn digwyddiadau gyfrannu at eu horiau Gwirfoddolwyr y Mileniwm (MV).

Tra mae pobl sy'n gwirfoddoli'n rheolaidd i fudiad yn aml yn cael eu cydnabod drwy ddulliau fel tystysgrifau MV, nid yw adnoddau fel y rhain wedi bod ar gael yn y gorffennol i wirfoddolwyr digwyddiadau.

Mae pobl ifanc wedi cyfrannu at ddyluniad y dystysgrif, yn dilyn gwaith gyda Chwaraeon Anabledd Cymru a grwpiau ffocws gyda gwirfoddolwyr ifanc yr elusen. Mae dyluniad terfynol y dystysgrif yn lliwgar, yn dal sylw, ac yn addas ar gyfer digwyddiadau amrywiol, gyda delweddau ar gyfer themâu megis chwaraeon, drama, gwyliau a mwy.

Mae'r dystysgrif digwyddiadau bellach ar wefan WCVA a gallwch ei gweld yma. Ceir hefyd arweiniad ar ddefnyddio'r dystysgrif ar gyfer...
Mudiadau
Gwirfoddolwyr
Cynghorau Gwirfoddol Sirol

Mae Ysbryd Gwirfoddoli Cymru yn brosiect dwy flynedd a ariennir gan Ysbryd 2012. Ei nod yw gwella ansawdd cynnwys gwirfoddolwyr mewn digwyddiadau cyhoeddus. Mae'n canolbwyntio ar wahanol agweddau ar reoli gwirfoddolwyr drwy chwe astudiaeth beilot a gynhelir gyda phartner-fudiadau mewn chwe digwyddiad gwahanol o amgylch Cymru.

I gael gwybod mwy neu archebu tystysgrifau cysylltwch ag Althea Cooley: acooley@wcva.org.uk

Mae cydnabod gwirfoddolwyr wrth wraidd Wythnos Gwirfoddolwyr eleni gyda'r thema 'chi sy'n gwneud y gwahaniaeth' yn annog mudiadau i ddiolch i'w gwirfoddolwyr a dathlu'r gwahaniaeth maent yn ei wneud. Cynhelir Wythnos Gwirfoddolwyr 2017 rhwng 1 a 7 Mehefin.