29 Maw 2017

Gwirfoddolodd Frances mewn dwy sesiwn yn ystod yr Ŵyl Gelfyddydau Iechyd Meddwl, ‘Muriau Walls’, a oedd ymlaen am bedwar diwrnod. Roedd gwirfoddoli yn ffordd o gefnogi’r ŵyl wrth hefyd gael cyfle i gymryd rhan.

Francis Smith Gŵyr Frances o brofiad personol dipyn am yr heriau a all atal iechyd meddwl sefydlog ac mae hi wedi dewis i'w hun lwybr o ymwybyddiaeth ofalgar a ffyrdd naturiol o wella a rhyddhau straen. Mae hi wedi bod yn ymarfer Cinesioleg, therapi cyflenwol, ers 25 mlynedd ac mae hi'n tra ymwybodol o rym therapïau o'r fath i ddelio gyda straen emosiynol, gan gynnwys straen wedi trawma. Mae hi'n llawn angerdd yn ogystal ynglŷnâ phwysigrwydd celf a diwylliant i'n llesiant meddyliol 'mae yna iachâd mewn mynegiant artistig o unrhyw fath. Fel bodau dynol rydym yn creu.'Cyfansoddi barddoniaeth yw ffynhonnell Frances o fynegiant artistig ac yn yr ŵyl y llynedd cyfrannodd ati drwy ddarllen un o'i cherddi.

Wrth weld yr alwad am wirfoddolwyr ar gyfer yr ŵyl eleni ymatebodd â brwdfrydedd, ac ni chafodd ei siomi.

Roeddwn yn meddwl y bydden ni fel gwirfoddolwyr yn sefyll ac yn arsylwi, felly siom ar yr ochr orau oedd cael ymuno yn y sesiynau' meddai. Aeth i weithdy symudiad a'i ddisgrifio fel rhywbeth 'rhyddhaol' ac i gyflwyniad ynglŷnâ cherddorion sydd wedi dioddef problemau iechyd meddwl 'a wnaeth esgor ar bynciau trafod y mae angen rhoi sylw iddynt'.

'Fe fyddwn wedi mynd i'rŵyl beth bynnag. Hoffwn fod wedi gallu mynd i ragor o'r sesiynau'.

Heblaw am fwynhau mynd i sesiynau gweithdy, beth a enillodd Frances o'i phrofiad gwirfoddoli? 'Daeth yr awenâ llinell hyfryd i mi ar gyfer cerdd, ac rwyf eisoes wedi'i defnyddio!'