20 Chwef 2017

Mae Ellen yn astudio am radd mewn Rheoli Digwyddiadau ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Fel rhan o’r cwrs mae’n ofynnol i fyfyrwyr ennill profiad ymarferol o ddigwyddiadau drwy leoliadau gwaith yn ystod y flwyddyn – 20 diwrnod yn gyfan gwbl.

Yn flaenorol mae Ellen wedi cael profiad o seremonïau gwobrwyo, sioeau a chystadlaethau. Mae hi wedi cysgodi rheolwyr digwyddiadau mewn gwestai a bu'n rhan o drefnu digwyddiadau bychain pan oedd yn yr ysgol.

Cafodd wybod drwy ebost gan un o diwtoriaid y cwrs fod angen gwirfoddolwyr yn yr Ŵyl Gelfyddydau Iechyd Meddwl 'Walls Muriau'. 'Anfonais ebost i ddweud fy mod eisiau rhoi help llaw' meddai Ellen. 'Doeddwn i ddim wedi gwneud dim byd fel hyn o'r blaen ac roedd gen i ddiddordeb mewn gweld sut y byddai'n gweithio. Mae gen i ddiddordeb yn y celfyddydau (rwyf wedi bod yn dawnsio ers ro'n i'n bedair oed) ac roeddwn yn ystyried yr agwedd iechyd meddwl yn bwysig hefyd'.

Ellen's story full size'Roedd yr ŵyl ymlaen am bedwar diwrnod ac roedd modd i mi wirfoddoli ar gyfer cynifer neu gyn lleied o sifftiau ag a fynnwn. Roedd hyn yn wych, gan ei fod yn golygu y gallwn ei drefnu o amgylch ymrwymiadau yn y brifysgol. Gwirfoddolais ar gyfer tair sifft 5 awr, pob un ar ddiwrnod gwahanol'.

'Fy rôl i yn bennaf oedd cyfeirio pobl i'r cyfeiriad cywir, a helpu i baratoi at weithgareddau - megis symud neu aildrefnu cadeiriau. Ar adegau ychydig iawn oedd gen i i'w wneud a doeddwn i ddim bob amser yn teimlo fy mod o gymorth mawr - roeddwn wedi disgwyl y byddai yna fwy o dasgau penodol i'w gwneud. Ond cefais sicrhad gan y Cydlynydd fy mod 'yn bâr ychwanegol o ddwylo rhag ofn i unrhyw beth fynd o chwith' ac roeddwn yn gweld pwysigrwydd hynny'.

'Fel gwirfoddolwyr cawsom ein paratoi i wybod beth i'w wneud pe bai rhywun yn mynd i ofid, ac roedd gennym rifau pobl i gysylltu â nhw rhag ofn unrhyw broblem'.

'Cawsom hefyd ein harwain am dro o gwmpas y lleoliad a mapiau i'n helpu i gyfeirio pobl. Rhoddwyd amserlen i ni o'r holl ddigwyddiadau a gweithgareddau gwahanol a oedd ymlaen. Doeddwn i ddim yn adnabod y lle yn dda ond cefais fy mharatoi yn dda'.

'Trefnwyd y gwirfoddolwyr yn wych ac fel gwirfoddolwyr gofalwyd amdanom yn dda. Roedd yna le y gallwn fynd iddo am doriad a phaned ac ati. Wnes i ddim ei ddefnyddio, ond roedd yn dda gwybod ei fod yno!'

'Gwych oedd gweld y digwyddiad yn dod â'r celfyddydau ac iechyd meddwl at ei gilydd. Cyflwynwyd gwybodaeth mewn ffordd a oedd yn ei gwneud yn hawdd i bobl fynychu a chymryd rhan, gan fod yn hygyrch ac yn agored'.

Roedd y gwirfoddoli a wnaeth Ellen yn 'Walls Muriau' yn cyfrif fel 3 diwrnod tuag at yr 20 diwrnod o brofiad a oedd yn ofynnol iddi eu gwneud. Fe fydd hi'n ysgrifennu adroddiad yn ystyried ei phrofiadau ym mhob lleoliad maes o law.