Mae cynadleddau Gwirfoddoli WCVA wedi ymdrin â phynciau amrywiol dros y blynyddoedd ac mae modd gweld uchafbwyntiau ac adnoddau cynadleddau blaenorol ar y tudalennau hyn.

Ym mis Mawrth 2017 mae ein cynhadledd arferol yn cael ei disodli gan achlysur mawr, cenedlaethol o'r enw Gofod 3. Bydd gwirfoddoli yn rhan o'r rhaglen. Gwyliwch am ragor o wybodaeth yn fuan.

Mae modd darllen am ein cynadleddau blaenorol ar y tudalennau canlynol, gan gynnwys dolenni at gyflwyniadau ac erthyglau penodol:

2016: Gwirfoddoli ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol
2015: Iaith Gwirfoddoli
2014: Siapio'r Dirwedd Wirfoddoli

Dewch o hyd i'n negeseuon trydar   #Volconf