Mae WCVA wedi bod yn rhan o nifer o brosiectau penodol dros y blynyddoedd. Mae’r tudalennau hyn yn egluro mwy amdanynt, ac yn cynnwys adnoddau a gwybodaeth a ddeilliodd ohonynt.


Spirit 2012 cymNod Ysbryd Gwirfoddoli Cymru yw gwella safonau wrth gynnwys gwirfoddolwyr mewn digwyddiadau cyhoeddus, a meithrin rhwydweithiau cymorth i fudiadau ddysgu oddi wrth brofiadau ei gilydd.BIG
Ymysg canlyniadau prosiect gwirfoddoli'r Gronfa Loteri Fawr yng Nghymru a adroddir gan ganolfannau gwirfoddoli y mae ailganolbwyntio eu hymdrech ar y rheini ag anghenion cymorth uwch a gweithio'n well gyda phartner-asiantaethau.

 welsh green toolkit


Yma fe ddewch o hyd i gymysgedd o ddeunyddiau ac enghreifftiau defnyddiol, wedi'u datblygu gan fudiadau yng Nghymru, i wella arfer da wrth reoli gwirfoddolwyr a dangos effaith gwirfoddoli.