Prosiect dwy flynedd yw Ysbryd Gwirfoddoli Cymru a ariennir gan Ysbryd 2012 a’i nod yw gwella gwirfoddoli mewn digwyddiadau ledled Cymru.

Volunteering Spirit Wales logo
Gan weithio gyda chwe phartner allweddol, mae'r prosiect Ysbryd Gwirfoddoli Cymru yn edrych ar ffyrdd o wella rheoli gwirfoddolwyr mewn digwyddiadau, gan ddefnyddio'r Safon
Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr fel man cychwyn. Roedd partneriaid y prosiect: Chwaraeon Anabledd Cymru, Run4Wales, Amgueddfa Cymru, Partneriaeth Awyr Agored, Urdd Gobaith Cymru a Chelfyddydau Gwirfoddol Cymru.

Mae'r cyflwyniad hwn yn egluro amcanion, prif weithgareddau a chanfyddiadau'r prosiect

Gwerthuso
Cynhaliwyd yr arolwg sylfaenol ar 177 o fudiadau yng Nghymru sy'n cynnwys gwirfoddolwyr i gynorthwyo mewn digwyddiadau. 

Cynhaliwyd arolygon cyn ac ar ôl y digwyddiad gyda gwirfoddolwyr ar gyfer pob un o chwe digwyddiad peilot a Dadansoddiad o Gwirfoddolwyr Reach a Chanlyniadau ar gael.

Lawrlwythwch yr adroddiad Gwerthuso Gwirfoddoli Ysbryd Cymru llawn.

Bydd yr adroddiad Gwerthuso Gwirfoddoli Ysbryd Cymru llawn ar gael yn fuan

Adnoddau
Yn ystod y prosiect, datblygwyd adnoddau sydd ar gael at ddefnydd cyffredinol. Tystysgrif digwyddiad gwirfoddoli ar gael ar gais gan volunteering-wales@wcva.org.uk

Cert image


Dyma wybodaeth am ddefnyddio'r tystysgrifau i wirfoddolwyrtrefnwyr digwyddiadau a chanolfannau gwirfoddoli.

Gellir defnyddio cerdyn sgorio gwirfoddolwyr i olrhain datblygiad gwirfoddolwyr mewn galluoedd amrywiol drwy eu profiad gwirfoddoli, megis mewn digwyddiadau. Mae  fersiwn hawdd ei deall ar gael. Gellir ei ddefnyddio ar y cyd â'r cerdyn sgorio asesu cymar-i-gymar, lle mae mentor/goruchwyliwr yn cynnig ei sylwadau ei hun ar y sgiliau y mae gwirfoddolwr wedi'u harddangos.


 

 


 

Volunteer Scorecard Cymraeg small        EASY READ Volunteer Scorecard Cymraeg small     Peer Assessment Volunteer Scorecard Cymraeg small

 

  

 

 
Mae arweiniad ar gael ar sut i ddefnyddio'r cerdyn sgorio. Os hoffech gopïau, cysylltwch â ni drwy ebostio volunteering-wales@wcva.org.uk  neu ffonio 0800 2888329. Mae'r cardiau sgorio ar gael am ddim ond sylwch y gellir codi tâl postio am archebion mawr.  

Dolenni Perthnasol
Datblygwyd pecyn cymorth gwirfoddoli digwyddiad sy'n cynnwys canllawiau, templedi a fideos i gefnogi unrhyw un sy'n gyfrifol am drefnu gwirfoddolwyr mewn digwyddiadau cyhoeddus.

Mae rhai o uchafbwyntiau gwirfoddoli mewn digwyddiadau i'w gweld yn y fideo hwn am yr Extra Milers a wirfoddolodd ym Mhencampwriaethau Hanner Marathon y Byd IAAF Caerdydd.Extra Milers

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyma ddolenni at erthyglau a fideos rydym wedi'u cynhyrchu yn ystod y prosiect:

Meithrin partneriaethau a datblygu gwirfoddoli mewn digwyddiadau Gorffennaf 2017 
Chwe astudiaeth achos o wirfoddoli mewn digwyddiadau Mehefin 2017
Cynhadledd Gymunedol Melincryddan yn diolch i wirfoddolwyr gyda Thystysgrifau newydd i Wirfoddolwyr Digwyddiadau Mehefin 2017
Gŵyl Gelfyddydau Iechyd Meddwl, Stori Frances Mawrth 2017
Gŵyl Gelfyddydau Iechyd Meddwl, Stori Ellen Chwefror 2017
Gwirfoddolwyr yn cefnogi Gŵyl Gelfyddydau Iechyd Meddwl Chwefror 2017
Arolwg Sylfaenol Ysbryd Gwirfoddoli Cymru Ionawr 2017
Digwyddiad aml-chwaraeon uchel ei broffil i athletwyr ifanc yng Nghymru Awst 2016
Sut ydych chi'n dweud 'diolch' i'ch gwirfoddolwyr? Mehefin 2016
Gwahoddiad i ymgynghoriadau ar Wirfoddoli mewn Digwyddiadau Mai 2016
Gwobrwyo am wirfoddoli gyda Sefydliad Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd Mawrth 2016
Gwersyll Chwaraeon Rhanbarthol Dyfodol Cynhwysol Chwefror 2016
Gwneud arolygon gwirfoddolwyr yn hygrych i bawb Ionawr 2016
Mesur 'pellter a deithwyd' gan wirfoddolwyr Rhagfyr 2015
Gwirfoddoli yn Hanner Marathon Caerdydd Banc Lloyds Hydref 2016
Network Jobs - prosiect & EVO role - September 2015
Lansiad Eisteddfod o Ysbryd Gwirfoddoli Cymru Gorffennaf 2015

Fy mhrofiad yn gwirfoddoli mewn digwyddiadau - cyfweliad fideo ag Alex 

#YsbrydGwirCymru