Prosiect dwy flynedd yw Ysbryd Gwirfoddoli Cymru a ariennir gan Ysbryd 2012 a’i nod yw gwella gwirfoddoli mewn digwyddiadau ledled Cymru.

Volunteering Spirit Wales logo
Gan weithio gyda chwe phartner allweddol, mae'r prosiect Ysbryd Gwirfoddoli Cymru yn edrych ar ffyrdd o wella rheoli gwirfoddolwyr mewn digwyddiadau, gan ddefnyddio'r Safon
Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr fel man cychwyn. Roedd partneriaid y prosiect: Chwaraeon Anabledd Cymru, Run4Wales, Amgueddfa Cymru, Partneriaeth Awyr Agored, Urdd Gobaith Cymru a Chelfyddydau Gwirfoddol Cymru.

Mae'r cyflwyniad hwn yn egluro amcanion, prif weithgareddau a chanfyddiadau'r prosiect

Gwerthuso
Cynhaliwyd yr arolwg sylfaenol ar 177 o fudiadau yng Nghymru sy'n cynnwys gwirfoddolwyr i gynorthwyo mewn digwyddiadau. 

Cynhaliwyd arolygon cyn ac ar ôl y digwyddiad gyda gwirfoddolwyr ar gyfer pob un o chwe digwyddiad peilot a Dadansoddiad o Gwirfoddolwyr Reach a Chanlyniadau ar gael.

Lawrlwythwch yr adroddiad Gwerthuso Gwirfoddoli Ysbryd Cymru llawn.

Bydd yr adroddiad Gwerthuso Gwirfoddoli Ysbryd Cymru llawn ar gael yn fuan

Adnoddau
Yn ystod y prosiect, datblygwyd adnoddau sydd ar gael at ddefnydd cyffredinol. Tystysgrif digwyddiad gwirfoddoli ar gael ar gais gan volunteering-wales@wcva.org.uk

Cert image


Dyma wybodaeth am ddefnyddio'r tystysgrifau.

 

Gellir defnyddio cerdyn sgorio gwirfoddolwyr i olrhain datblygiad gwirfoddolwyr mewn galluoedd amrywiol drwy eu profiad gwirfoddoli, megis mewn digwyddiadau. Mae  fersiwn hawdd ei deall ar gael. Gellir ei ddefnyddio ar y cyd â'r cerdyn sgorio asesu cymar-i-gymar, lle mae mentor/goruchwyliwr yn cynnig ei sylwadau ei hun ar y sgiliau y mae gwirfoddolwr wedi'u harddangos.

 

 


 

Volunteer Scorecard Cymraeg small        EASY READ Volunteer Scorecard Cymraeg small     Peer Assessment Volunteer Scorecard Cymraeg small

 

  

 

 
Mae arweiniad ar gael ar sut i ddefnyddio'r cerdyn sgorio. Os hoffech gopïau, cysylltwch â ni drwy ebostio volunteering-wales@wcva.org.uk  neu ffonio 0300 111 0124. Mae'r cardiau sgorio ar gael am ddim ond sylwch y gellir codi tâl postio am archebion mawr.  

Dolenni Perthnasol
Datblygwyd pecyn cymorth gwirfoddoli digwyddiad sy'n cynnwys canllawiau, templedi a fideos i gefnogi unrhyw un sy'n gyfrifol am drefnu gwirfoddolwyr mewn digwyddiadau cyhoeddus.

Mae rhai o uchafbwyntiau gwirfoddoli mewn digwyddiadau i'w gweld yn y fideo hwn am yr Extra Milers a wirfoddolodd ym Mhencampwriaethau Hanner Marathon y Byd IAAF Caerdydd.Extra Milers

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyma ddolenni at erthyglau a fideos rydym wedi'u cynhyrchu yn ystod y prosiect:

Gwirfoddoli mewn Digwyddiadau: gwersi a ddysgwyd Ionawr 2018
Heriau a chyfleodd gwirfoddoli mewn digwyddiadau 3. Cymorth a chydnabyddiaeth Hydref '17
Heriau a chyfleoedd gwirfoddoli mewn digwyddiadau 2. Rheoli data gwirfoddolwyr Medi '17
Heriau a chyfleoedd gwirfoddoli mewn digwyddiadau 1. Recriwtio ac amrywiaeth Medi '17
Cynnwys gwirfoddolwyr yn fwy mewn digwyddiadau Medi '17
Meithrin partneriaethau a datblygu gwirfoddoli mewn digwyddiadau Gorffennaf '17 
Chwe astudiaeth achos o wirfoddoli mewn digwyddiadau Mehefin '17
Cynhadledd Gymunedol Melincryddan yn diolch i wirfoddolwyr gyda Thystysgrifau newydd i Wirfoddolwyr Digwyddiadau Mehefin '17
Gŵyl Gelfyddydau Iechyd Meddwl, Stori Frances Mawrth '17
Gŵyl Gelfyddydau Iechyd Meddwl, Stori Ellen Chwefror '17
Gwirfoddolwyr yn cefnogi Gŵyl Gelfyddydau Iechyd Meddwl Chwefror '17
Arolwg Sylfaenol Ysbryd Gwirfoddoli Cymru Ionawr '17
Digwyddiad aml-chwaraeon uchel ei broffil i athletwyr ifanc yng Nghymru Awst '16
Sut ydych chi'n dweud 'diolch' i'ch gwirfoddolwyr? Mehefin '16
Gwahoddiad i ymgynghoriadau ar Wirfoddoli mewn Digwyddiadau Mai '16
Gwobrwyo am wirfoddoli gyda Sefydliad Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd Mawrth '16
Gwersyll Chwaraeon Rhanbarthol Dyfodol Cynhwysol Chwefror '16
Gwneud arolygon gwirfoddolwyr yn hygrych i bawb Ionawr '16
Mesur 'pellter a deithwyd' gan wirfoddolwyr Rhagfyr '15
Gwirfoddoli yn Hanner Marathon Caerdydd Banc Lloyds Hydref '16
Network Jobs - prosiect & EVO role - September '15
Lansiad Eisteddfod o Ysbryd Gwirfoddoli Cymru Gorffennaf '15

Fy mhrofiad yn gwirfoddoli mewn digwyddiadau - cyfweliad fideo ag Alex 

#YsbrydGwirCymru