A hoffech gael gwybod sut y bu i fudiadau ledled Cymru gyrraedd nod Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr ac elwa ohono? Cliciwch ar y dolenni isod i ddarllen am eu profiadau.

FLVC - IIV award   
Ann Woods- Prif Swyddog Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir Fflint (CGLlSFf) ar chwith

Emma Gouch- Swyddog Datblygu Gwirfoddoli ar y dde


   

 

Age Cymru Bae Abertawe adnewydduar hyn o bryd Ebrill 2014 - 2017
Age Cymru Ceredigion adnewyddu Hydref 2016 - 2019
Age Cymru Sir Gâr adnewyddu Mai 2017 - 2020
Amgueddfa a Gwasanaeth Archifau Bwrdeistref Sirol Wrecsam Ionawr 2015 - 2018
Amgueddfa Cymru Ionawr 2015 - 2018
AVOW Ionawr 2016 - 2019
Barnardo's Cymru Ionawr 2016 - 2019
Biwro Gwirfoddolwyr Crucywel Gorffennaf 2014 - 2017
BulliesOut adnewyddu Ionawr 2016 - 2019
CAB Caerffili a Blaenau Gwent adnewyddu Ionawr 2017 - 2020
CAIS Ionawr 2017 - 2020
Canolfan Bywyd Gwyllt Morol Bae Ceredigion Ionawr 2017 - 2020
Canolfan Ganser Felindre adnewyddu Gorffennaf 2015 - 2018
Carmarthen Domestic Abuse Service Hydref 2016 - 2019
Cymdeithas Gymunedol y Gilfach Goch adnewyddu Ebrill 2015 - 2018
Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr (BAVO adnewyddu Mai 2017 - 2020
Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys Ionawr 2015 - 2018
Cymru Ddiogelach adnewyddu Ionawr 2016 - 2019
Cyngor ar Bopeth Ceredigion Gorffennaf 2016 - 2019
Cyngor ar Bopeth Rhondda Cynon Taf Hydref 2017 - 2020
Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe adnewyddu ar hyn o bryd Ebrill 2014 - 2017
Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Castell-nedd Port Talbot adnewyddu Hydref 2015 - 2018
Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint Mai 2017 - 2020
DASU - Diogelwch Trais Teuluol Ebril 2016 - 2019
Digartref Ynys Môn Cyf Hydref 2014 - 201
Disability Can Do Gorffennaf 2015 - 2018
Discovery - Gwirfoddoli Myfyrwyr Abertawe adnewyddu Ionawr 2015 - 2018
EYST:Ethnic Youth Support Team Ebrill 2015 - 2018
Groundwork Gogledd Cymru Ionawr 2016 - 2019
Gwirfoddoli Myfyrwyr Caerdydd adnewyddu Gorffennaf 2016 - 2019
Headway Caerdydd adnewyddu Ionawr 2017 - 2020
Home Start Dwyrain Caerdydd adnewyddu Gorffennaf 2015 - 2018
Home Start Sir Fynwy Gorffennaf 2015 - 2018
Merthyr a'r Cymoedd Mind adnewyddu Ionawr 2015 - 2018
Mind Casnewydd Ionawr 2014 - 2017
MIND Cymru adnewyddu Ionawr 2015 - 2018
Mind Dyffryn Clwyd adnewyddu Ebrill 2015 - 2018
New Pathways Hydref 2015 - 2018
Newlink Cymru adnewyddu Hydref 2016 - 2019
PATCH - Pembrokeshire Action To Combat Hardship Hydref 2014 - 2017
Shelter Cymru Gorffennaf 2017 - 2020
SNAP Cymru adnewyddu Ionawr 2016 - 2019
The Mentor Ring January 2015 - 2018
Toogoodtowaste adnewyddu January 2015 - 2018
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth Gorffennaf 2015 - 2018
ision 21 Hydref 2015 - 2018
Y Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol adnewyddu Gorffennaf 2015 - 2018
Y Wallich adnewyddu Ebrill 2015 - 2018
Ymddiriedolaeth Genedlaethol Sir Gaerfyrddin Gorffennaf 2016 - 2019