A hoffech gael gwybod sut y bu i fudiadau ledled Cymru gyrraedd nod Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr ac elwa ohono? Cliciwch ar y dolenni isod i ddarllen am eu profiadau.

Nationa Museum Wales   

Amgueddfa Cymru: Gwirfoddolwyr Cadwraeth Ataliol yn helpu i lanhau paentiadau.
   

 

Age Cymru Bae Abertawe adnewyddu Hydref 2017 - 2020
Age Cymru Ceredigion adnewyddu Hydref 2016 - 2019
Age Cymru Sir Gâr adnewyddu Mai 2017 - 2020
Amgueddfa Cymru Ebrill 2018 - 2021
AVOW Ionawr 2016 - 2019
Barnardo's Cymru Ionawr 2016 - 2019
BulliesOut adnewyddu Ionawr 2016 - 2019
Bwerdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda adnewyddu Ebrill 2018 - 2021 
CAB Caerffili a Blaenau Gwent adnewyddu Ionawr 2017 - 2020
CAIS Ionawr 2017 - 2020
Canolfan Bywyd Gwyllt Morol Bae Ceredigion Ionawr 2017 - 2020
Carmarthen Domestic Abuse Service Hydref 2016 - 2019
Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr (BAVO adnewyddu Mai 2017 - 2020
Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys Ionawr 2015 - 2018
Cymru Ddiogelach adnewyddu Ionawr 2016 - 2019
Cyngor ar Bopeth Ceredigion Gorffennaf 2016 - 2019
Cyngor ar Bopeth Rhondda Cynon Taf Hydref 2017 - 2020
Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe adnewyddu Hydref 2017 - 2020
Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Castell-nedd Port Talbot adnewyddu Hydref 2015 - 2018
Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint Mai 2017 - 2020
DASU - Diogelwch Trais Teuluol Ebril 2016 - 2019
Discovery - Gwirfoddoli Myfyrwyr Abertawe adnewyddu Ionawr 2015 - 2018
Groundwork Gogledd Cymru adnewddu Ionawr 2016 - 2019
Groundwork Cymru Gorffennaf 2018 - 2021
Gwirfoddoli Myfyrwyr Caerdydd adnewyddu Gorffennaf 2016 - 2019
Headway Caerdydd adnewyddu Ionawr 2017 - 2020
Home Start Dwyrain Caerdydd adnewyddu Gorffennaf 2015 - 2018
Mind Dyffryn Clwyd adnewyddu Ebrill 2015 - 2018
New Pathways Hydref 2015 - 2018
Newlink Cymru adnewyddu Hydref 2016 - 2019
Shelter Cymru Gorffennaf 2017 - 2020
SNAP Cymru adnewyddu Ionawr 2016 - 2019
The Mentor Ring adnewyddu Ebrill 2018 - 2021
toogoodtowaste adnewyddu Ebrill 2018 - 2021
Vision 21 adnewddu Hydref 2015 - 2018
Y Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol adnewyddu Gorffennaf 2015 - 2018
Y Wallich adnewyddu Ebrill 2015 - 2018
Ymddiriedolaeth Genedlaethol Sir Gaerfyrddin Gorffennaf 2016 - 2019