A ydych am roi cynnig ar rywbeth newydd, ennill sgiliau newydd, neu gael hwyl? Os felly, gallai gwirfoddoli fod yn berffaith i chi!

Mae gwirfoddolwyr yn cymryd rhan mewn pob math o weithgareddau a phrosiectau cyffrous, gan helpu cymunedau mewn sawl ffordd wahanol.


Mae dod o hyd i gyfle yn hawdd - ewch i www.gwirfoddolicymru.net a chymryd golwg ar  beth sydd ar gael.

Yma mae Fiona Liddell, Rheolwr Datblygu Gwirfoddoli WCVA, yn cynnig cyngor ar ddefnyddio gwefan newydd Gwirfoddoli Cymru Gwefan newydd i'ch helpu i fynd ati i wirfoddoli


Fel rhan o'n hymrwymiad ehangach i sicrhau gwasanaethau dwyieithog cyfartal, anelwn at roi pob cyfle ar y wefan yn Gymraeg ac yn Saesneg. Dyma wybodaeth y gobeithiwn y bydd yn hwyluso pethau.

Os yw'n well gennych siarad â rhywun a all eich helpu i ddod o hyd i gyfle sydd yn weddu'ch diddordebau, eich nodau a'r cyfnodau pan rydych ar gael, cysylltwch neu ymwelwch â'ch canolfan wirfoddol leol.

Os ydych yn ansicr ynghylch pa fath o gyfle gwirfoddoli'r hoffech chwilio amdano, efallai y bydd y straeon go iawn hyn o brofiadau gwirfoddoli pobl yn rhoi syniad i chi.

Mae faint o amser a roddwch yn gallu amrywio o wirfoddoli unwaith yn unig i ymrwymiad rheolaidd o awr ney ddwy'r wythnos (neu fwy os oes gennych amser). Gall pawb wirfoddoli, ni waeth betgh ye eich oedran, eich cefndir na'ch profiad blaenorol - mae yna gyfle addas i chi.

Gweler hefyd ein taflen wybodaeth Meddwl am wirfoddoli