Datblygwyd y pecyn hwn er mwyn cefnogi'r rhai sy'n dymuno defnyddio gwirfoddolwyr i gynorthwyo gyda digwyddiadau cyhoeddus.

Urdd young people

 

 

 

 

 

Rydym wedi defnyddio'r term Rheolwr Gwirfoddolwyr Digwyddiadau, ond mae'r pecyn wedi ei anelu at unrhyw un sy'n

  • Rheoli, cefnogi a recriwtio gwirfoddolwyr ac yn cynnal digwyddiadau fel rhan o'u rhaglenni gwaith
  • Trefnu a rhedeg digwyddiadau, ac yn cynnwys gwirfoddolwyr fel rhan o dîm y digwyddiad


Pa fath o ddigwyddiadau mae'r pecyn yn eu cwmpasu?

Rydym wedi ceisio gwneud y pecyn yn berthnasol i'r ystod ehangaf posibl o ddigwyddiadau, gan gynnwys

  • Cynadleddau undydd, gwyliau a digwyddiadau lle cymerir rhan
  • Digwyddiad chwaraeon mawr
  • Gweithdai
  • Digwyddiadau yn ymestyn dros sawl diwrnod

Er bod rhai gofynion cyffredin wrth reoli gwirfoddolwyr mewn unrhyw ddigwyddiad, dylech ystyried anghenion unigryw eich digwyddiad penodol chi.

 

Ysgrifennwyd y canllaw hwn gyda digwyddiadau bychan a chanolig mewn golwg: un sy'n ddigon bychan i'r cydlynydd gwirfoddolwyr gael cyswllt personol gyda'r holl wirfoddolwyr ond eto'n ddigon mawr i fod angen rota a chanllawiau ysgrifenedig eglur sy'n addas ar gyfer ystod anhysbys o wirfoddolwyr.  Os yw eich digwyddiad chi'n debygol o fod yn llawer llai neu'n llawer mwy, bydd angen i chi wneud addasiadau yn unol â hynny.  Byddwch yn canfod dolenni at ffynonellau o gymorth o fewn y pecyn.

Fideo: Cyflwyno Pecyn Cymorth Ysbryd Gwirfoddoli Cymru

Sut mae defnyddio'r pecyn cymorth

Os nad ydych chi wedi gweithio gyda gwirfoddolwyr mewn digwyddiadau o'r blaen, rydymyn awgrymu eich bod yn dechrau drwy weithio drwy'r amserlen,  a fydd yn rhoi awgrym i chi o beth y dylech fod yn meddwl amdano cyn, yn ystod ac ar ôl y digwyddiad, ac mae'n cynnwys dolenni at ddogfennau perthnasol pan fydd eu hangen.

Os ydych chi eisoes wedi cael rhywfaint o brofiad o redeg digwyddiadau a bod cynnwys gwirfoddolwyr i gynorthwyo mewn digwyddiadau yn newydd i chi,  rydym yn awgrymu eich bod yn dechrau drwy ddarllen ein canllaw rhagarweiniol ar Weithio gyda Gwirfoddolwyr yna dewch yn ôl at y pecyn cymorth ar gyfer adnoddau sy'n benodol i wirfoddolwyr digwyddiadau, er mwyn mynd â phethau ymhellach.

Fideo: Effaith Pecyn Cymorth Ysbryd Gwirfoddoli Cymru

 

Cydnabyddiaethau
Datblygwyd y pecyn cymorth hwn gan Celfyddydau Gwirfoddol Cymru a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru. Cydnabyddir Janina Kuczys, ar ran Celfyddydau Gwirfoddol Cymru, fel y prif awdur.

Mae deunydd ac awgrymiadau wedi'u cynnwys gan sawl mudiad. Yn benodol, mae partneriaid a rhanddeiliaid prosiect Ysbryd Gwirfoddoli Cymru wedi cynnig cymorth, adborth a chyfraniadau ymarferol yn hael iawn.

Ariannwyd prosiect Ysbryd Gwirfoddoli Cymru gan Ysbryd 2012 (2015-2017). Mae'r pecyn cymorth hwn yn rhan o waddol y prosiect, er mwyn ysbrydoli a chefnogi arfer da wrth gynnwys gwirfoddolwyr mewn digwyddiadau.

Rydym yn croesawu eich sylwadau ar y pecyn cymorth, gan gynnwys unrhyw beth sydd wedi bod yn ddefnyddiol neu unrhyw beth sydd ar goll. E-bost gwirfoddoli-cymru@wcva.org.uk