Mae gennym nifer o gysylltiadau defnyddiol mewn perthynas â rheoli gwirfoddolwyr ar gyfer eich digwyddiadau

thumbnail

Rhagor o wybodaeth sy'n ddefnyddiol wrth gynllunio eich digwyddiadau:

Pecyn cymorth  effaith digwyddiadau

Pecyn cymorth ar-lein i helpu trefnwyr digwyddiadau i wella eu gwerthusiad o effeithiau sy'n gysylltiedig â llwyfannu digwyddiadau chwaraeon a diwylliannol ddatblygwyd gan nifer o phartneriaid yn y DU gan gynnwys Llywodraeth Cymru

Pecyn cymorth cynllunio digwyddiad

Canllaw i gynllunio digwyddiadau, a gyhoeddwyd gan Gyngor Sir Fynwy

Pecyn cymorth gwirfoddoli yn y celfyddydau

Gynhyrchwyd i gefnogi grwpiau celfyddydol bach a chanolig sy'n cael trafferth i wella'r cefnogaeth  maen nhw'n cynnig i wirfoddolwyr.

Atebion clwb

Eich bag cit sy'n llawn o gyfarwyddyd a pholisïau ac adnoddau cynllunio sydd am ddim i'w lawrlwytho. 

Uned eithafiaeth a gwrthderfysgaeth cymru (WECTU)

Crëwyd gan 4 heddlu Cymru. Mae ar gael i roi cyngor i drefnwyr digwyddiadau ar ddiogelu yn erbyn terfysgaeth, ac yn hyfforddi gwirfoddolwyr

Mae gwasanaeth yr heddlu wedi rhyddhau ffilm fer i roi gwybodaeth i'r cyhoedd o'r enw 'Stay Safe: Firearms and Weapons Attack' sy'n amlygu'r opsiynau allweddol i gadw'n ddiogel pe bai'r gwaethaf yn digwydd. Gallwch wylio'r ffilm ar gyfrif YouTube Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu.

Canolfan adnoddau diolgelu

Adnodd i unrhyw fudiad trydydd sector yng Nghymru sy'n gweithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion mewn perygl

Ysbryd 2012

Spirit of 2012 ydy'r elusen etifeddiaeth Llundain 2012. Mae'n buddsoddi mewn prosiectau cymunedol ar draws y DU i wella lles, agweddau at anabledd a gwirfoddoli