Cyfleoedd dysgu arlein i’ch mudiad

Online Learning Header Grid

Mae gweminarau ac e-gyrsiau yn ffordd hawdd a hwylus o ddysgu wrth eich pwysau. Rydym yn cynnig ystod o weminarau byr, yn ogystal ag adnoddau ychwanegol ar gyfer sesiynau ystafell ddosbarth traddodiadol.

Mae ein holl weminarau ac e-gyrsiau yn canolbwyntio ar anghenion mudiadau trydydd sector gan eich helpu i redeg eich mudiad yn fwy effeithiol a datblygu'ch sgiliau a'ch gwybodaeth eich hun - p'un ai ydych yn aelod o staff neu'n wirfoddolwr.

Dyma restr o weminarau y gallwn eu teilwra i ateb eich anghenion dysgu unigol. Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol:

  • Sicrhau bod eich cais yn dal y llygad
  • Rheoli Gwirfoddoli mewn Digwyddiadau
  • Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd yng Nghymru
  • Cynllunio ac ysgrifennu ceisiadau llwyddiannus am gyllid
  • Cau prosiect
  • Cynnal ymgynghoriad llwyddiannus
  • Cynllunio at olyniaeth

Gofynion technegol

Mae'n hawdd cael at ein gweminarau! Bydd arnoch angen cyfrifiadur wedi'i gysylltu â'r rhyngrwyd, gyda'r fersiwn ddiweddaraf o Adobe Flash. Bydd hefyd arnoch angen clustffonau neu seinydd i wrando ar y cyflwyniad.

Cysylltwch â ni i drafod eich anghenion dysgu unigol neu anghenion dysgu'ch mudiad.

 

Hafan Dysgu

Cofiwch fwrw golwg ar Hafan Dysgu WCVA. Mae'r Hafan Dysgu yn cynnig ffordd hygyrch a hawdd o ddysgu arlein. Mae'r safle yn cynnig llu o gyfleoedd dysgu annibynnol, yn ogystal â chynnwys ac adnoddau ychwanegol ar gyfer sesiynau ystafell ddosbarth traddodiadol.