Bydd y cwrs hwn yn rhoi’r dulliau a’r technegau i chi wneud y mwyaf o’ch amser

Time management for the third sector

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

 

Amcanion

Rhoi'r dulliau a'r technegau i chi reoli'ch amser yn fwy effeithiol, yn y gwaith a gartref.

Cynnwys

Mae amser yn werthfawr, yn enwedig wrth weithio yn y trydydd sector. Pan fo pob eiliad a dreulir yn cael ei adrodd a'i ddadansoddi, mae'n hawdd teimlo'ch bod yn colli gafael ar y dydd. Os ydych erioed wedi aros y tu allan i gyfarfod yn gwylio'ch mewnflwch yn llenwi ar eich ffôn, wedi anwybyddu galwadau, wedi meddwl sut nad ydych wedi llwyddo i groesi dim byd oddi ar eich rhestr waith heddiw...efallai fod angen i chi dreulio amser yn ad-drefnu'ch blaenoriaethau.

Bydd y cwrs hwn o gymorth i chi ddeall yn well sut rydych yn rheoli amser, yn bersonol ac yn broffesiynol, gan roi'r dulliau a'r technegau i chi fod yn fwy effeithiol. Ymysg y pynciau fydd:

  • Eich ffordd bersonol o reoli amser
  • Cydbwyso gwaith sydd wedi'i gynllunio a gofynion annisgwyl
  • Yr ebyst enbyd!
  • Creu'r amgylchedd cywir

Ynglŷn â'r hyfforddwr

Mae Mandy Williams yn ymgynghorydd, hyfforddwr, hwylusydd a chymhellwr llawrydd sy'n arbenigo mewn cyfranogi ac ymgysylltu, cyfathrebu, arwain, newid sefydliadol, ymwybyddiaeth o iechyd meddwl a sgiliau bywyd.

A hithau'n Bennaeth Datblygu Busnes, Ymgynghori a Dysgu ac yn Bennaeth Cyfranogaeth Cymru yn WCVA rhwng Gorffennaf 2009 a Mawrth 2018, yn ogystal â chynnig ymgynghoriaeth lawrydd, dysgodd Mandy sut i reoli ei hamser yn effeithiol - ac mae hi bellach yn barod i rannu ei doethineb.

Erbyn diwedd y sesiwn byddwch

-          Yn fwy ymwybodol o'ch ffordd bersonol o reoli amser

-          Yn gallu defnyddio technegau yn well i reoli'ch amser yn fwy effeithiol

-          Yn gallu rheoli ebyst yn well

-          Yn gallu creu'r amgylchedd cywir i reoli amser

Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Unrhyw un sydd am wella'r ffordd y mae'n rheoli ei amser ac yn blaenoriaethu ei waith.