Dewch i gael gwybod mwy am sut i lunio fframwaith mesur effaith i’ch mudiad chi

Webinar inspiring impact

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg


Nod y gweminar

Cyflwyno cyfranogwyr i'r agweddau allweddol ar fesur effaith sydd angen eu hystyried wrth greu fframwaith mesur.

Cynnwys

A yw effaith ar yr agenda yn eich mudiad chi? A hoffech wella'ch ffordd o ddangos a chyfleu'r gwahaniaeth yr ydych yn ei wneud?

Mae'r gweminar hwn yn gyflwyniad i fesur effaith. Bydd yn ymdrin â'r agweddau allweddol ar lunio fframwaith mesur, gan gynnwys: theori newid, dewis beth i'w fesur, lefelau tystiolaeth, mathau o ddata, offer casglu data ac o ble i gael rhagor o adnoddau.

Canlyniadau Dysgu

Erbyn diwedd y gweminar bydd cyfranogwyr yn:

  • Ymwybodol o'r elfennau a'r cysyniadau allweddol y tu ôl i fesur effaith
  • Ymwybodol o'r offer a all eu cefnogi i ddatblygu fframwaith mesur
  • Ymwybodol o'r Prosiect Ennyn Effaith, sut y gall eu cefnogi a sut y gallant gymryd rhan ynddo

Ar gyfer pwy mae'r sesiwn

Unrhyw un sydd am ddatblygu arfer da wrth ymdrin ag effaith yn eu mudiad.