Llywodraethu a Diogelu

Governance badge

Un o'r heriau mwyaf i fudiadau trydydd sector yw sicrhau bod eu gweithdrefnau a'u prosesau yn cael eu diweddaru i gydymffurfio â'r deddfau a'r rheoliadau diweddaraf.

Bydd ein cyrsiau hyfforddi llywodraethu a diogelu i staff ac ymddiriedolwyr yn rhoi'r wybodaeth a'r offer angenrheidiol i chi sicrhau bod eich mudiad yn cael ei redeg yn ddiogel, yn effeithiol ac yn gyfreithlon.

Mae rhagor o wybodaeth ac adnoddau ar lywodraethu ar gael yn ein hadran cyngor ac arweiniad.

 

Dyma restr o'r cyrsiau hyfforddi sydd ar gael ar hyn o bryd ynglŷn â'r pwnc hwn:

 

  

Cyflwyniad i GDPR i'r trydydd sectorGDPR 200

GDPR i'r trydydd sector - cyflwyniad  

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

06 Tachwedd 2019, Caerdydd
04 Mawrth 2020, Y Rhyl

Cyflwynir drwy gyfrwng y Gymraeg

18 Mehefin 2020, Bangor

Diogleu Oedolion mewn peryglSAR 200

Bydd y cwrs hwn yn darparu cyflwyniad i ddiogelu oedolion mewn perygl i fudiadau trydydd sector.

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

28 Tachwedd 2019, Caerdydd 

Dwyieithrwydd ar Waith B200

Hyfforddiant datblygu gwasanaethau dwyieithog i'r trydydd sector

Cyflwynir yn ddwyieithog

05 Rhagfyr 2019, Casnewydd
03 Mawrth 2020, Caerdydd
20 Mai 2020, Bangor 

Gweminar: Elusen Ddibynadwy TC 200 W

Derbynwch wybodaeth ynghylch marc ansawdd yr Elusen Ddibynadwy yng Nghymru. 

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

11 Rhagfyr 2019, 14:00 - 15:00

Cyflwyniad i ddiogelu yn y trydydd sector (Cymru)ITS 200

Cyfle i ddysgu am arfer diogelu da yng nghyd-destun y trydydd sector

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

11 Chwefror 2020, Bangor
10 Mawrth 2020, Merthyr Tudful 

Ennyn Ymddiriedaeth - Hyfforddiant recriwtio ymddiriedolwyrgetting on board 200

A allai ystod ehangach o ymddiriedolwyrâ sgiliau proffesiynol, rhwydweithiau a phrofiadau eang mewn bywyd roi'r hwb i'ch elusen chi gyrraedd y lefel nesaf?

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

12 Chwefror 2020, Caerdydd

Rheolaeth ariannol elusennau - Costau a chyllidebau CFM costs

Cyfle i ddysgu sut i bennu cost eich gwasanaethau a chynyddu'r tebygolrwydd o sicrhau cyllid.

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

12 Mawrth 2020, Caerdydd

Rheolaeth ariannol elusennau - Gwarchod eich ArianFinancial Safeguards 200

Beth yw'r ffordd orau o warchod eich mudiad rhag twyll, colled neu gamddefnydd ariannol? Dewch i ddysgu sut i'ch amddiffyn eich hun rhag arfer ariannol gwael ar ein cwrs Gwarchod eich Arian.  

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Cynhaliwyd y cwrs hwn fel rhan o'n rhaglen hyfforddi 2018/19,  ymunwch â'n rhestr ohebu i gael gwybodaeth am ddyddiadau a lleoliadau yn y dyfodol.