Gwnewch i’ch cyflwyniadau ddisgleirio – dewch i ddysgu sut i roi sglein ar eich cyflwyniadau.

Designing and delivering brilliant presentations 719

25 Mawrth 2020, Pontypridd - Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

 

Amcanion

Datblygu sgiliau i greu a rhoi cyflwyniadau a fydd yn gwneud gwahaniaeth

Cynnwys

Rydym ni gyd wedi eistedd drwy gyfarfod a'n rhoi i gysgu gan sleid ar ôl sleid, heb ymdrech o gwbl i ennyn ein diddordeb. Ond i gyfleu'ch syniadau yn effeithiol, mae angen i'ch cyflwyniadau aros yn y cof - boed hynny mewn cyfarfod tîm neu wrth gyflwyno cynnig am gyllid.

Bydd y cwrs undydd hwn yn rhoi hwb i'ch gallu i ddylunio cyflwyniadau effeithiol a diddorol, gan hefyd feithrin yr hyder i'w cyflwyno o flaen cynulleidfa. Byddwn yn ymdrin â dylunio a rhoi cyflwyniadau rhagorol.

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y sesiwn byddwch yn gallu:

  • Adnabod a defnyddio elfennau allweddol cyflwyniad rhagorol
  • Bod yn fwy hyderus yn y sgiliau angenrheidiol i roi cyflwyniadau rhagorol
  • Dylunio cymhorthion gweledol yn well ar gyfer cyflwyniadau

Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Mae'r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sy'n rhoi cyflwyniadau o unrhyw fath.

Book online button CYM