IOF Cymru

Os ydych yn gyfrifol am godi arian yn eich mudiad, yna gallwch ennill cydnabyddiaeth am eich sgiliau drwy wneud un o gyrsiau hyfforddi'r Sefydliad Codi Arian.

Y Sefydliad Codi Arian yw'r corff aelodaeth proffesiynol ar gyfer codi arian yn y Deyrnas Unedig. Mae Sefydliad Codi Arian Cymru yn cefnogi codwyr arian unigol ac elusennau wrth iddynt godi arian ledled Cymru gyfan. Mae WCVA yn gweithio'n agos gyda'r Sefydliad Codi Arian i gynnal eu cymwysterau proffesiynol yng Nghymru, gan eich cynorthwyo i ddatblygu'n broffesiynol fel codwr arian.

Maent yn cynnig y cyrsiau canlynol yn eu rhaglen:

Codi-arian ymddiriedaethol

Sgiliau codi arian

Rhoi treth effeithiol

Tystysgrif ragarweiniol mewn codi arian

Tystysgrif mewn codi arian

Y 5 peth y dylai pob elusen ei wybod ynglyn a chodi arian gan y cymuned leol a thrwy digwyddiadau

Ewch ar eu gwefan am y manylion llawn a'r dyddiadau

Gallwch gael gwybod mwy am Sefydliad Codi Arian Cymru a sut i wneud eu cyrsiau drwy fynd i www.institute-of-fundraising.org.uk/groups/national-cymruwales/

Cefnogir Sefydiad Codi Arian Cymru gan

Big Lottery Fund