15 Rhag 2017

Byddwn ni'n rhoi AWGRYMIADAU GWYCH i chi ymdopi o dan y pwysau a hwyluso’r gwaith o godi arian ar eich pen eich hun.

Catalyst Thumbnail

16 Ionawr 2018, AM DDIM 

Amcanion

Gall fod yn anodd bod yn godwr arian ar eich pen eich hun mewn elusen. Nid yw gweithio ar eich pen eich hun a heb gefnogaeth yn waith hawdd, yn arbennig felly wrth geisio dilyn datblygiadau yn y diwydiant neu gael sicrwydd eich bod ar y llwybr cywir. Peidiwch â phoeni! Byddwn ni'n rhoi AWGRYMIADAU GWYCH i chi ymdopi o dan y pwysau a hwyluso'r gwaith o godi arian ar eich pen eich hun.

Cynnwys

Gall fod yn anodd iawn codi arian eich pen eich hun - yn enwedig mewn mudiad lle mae codi arian yn newydd neu'n anghyfarwydd. Bydd y sesiwn hon yn rhoi syniadau ymarferol iawn o ran sut i gynnwys cydweithwyr, gwirfoddolwyr ac eraill yn eich mudiad yn ogystal ag awgrymiadau ymarferol i gadw at arfer gorau a ble i rannu'ch profiad yn ogystal â dysgu technegau newydd.

Canlyniadau dysgu

Fe fyddwch yn fwy cyfarwydd â ffynonellau o gyngor ar godi arian a thechnegau i weithio'n effeithiol gyda chydweithwyr nad ydynt yn codi arian

Ar gyfer pwy mae'r gweminar?

Pobl sy'n gwbl gyfrifol am godi arian, naill ai fel rôl benodol neu fel rhan o gyfrifoldebau eraill.

Archebwch yma