15 Rhag 2017

Dim mwy o ‘Farwolaethau drwy PowerPoint’ – gwnewch i’ch cyflwyniadau ddisgleirio!

Designing and delivering brilliant presentations 719

23 Ionawr 2018, Casnewydd

Amcanion

Datblygu sgiliau i greu a rhoi cyflwyniadau a fydd yn gwneud gwahaniaeth

Cynnwys

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys adnabod yr elfennau allweddol sy'n gwneud cyflwyniad o unrhyw fath yn effeithiol gan hefyd feithrin hyder yn y rheini sy'n rhoi cyflwyniadau. Bydd y cwrs undydd hwn yn ymdrin â dylunio a rhoi cyflwyniadau rhagorol a bydd cyfle, os ydych yn dymuno, i roi cyflwyniad i gymheiriaid nes ymlaen (heb ei gynnwys ym mhris y cwrs). 

Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Mae'r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sy'n rhoi cyflwyniadau o unrhyw fath 

Cael gwybod mwy neu archebwch lle!