Ydych chi’n gyfrifol am gau prosiect unwaith mae’r cyllid presennol wedi dod i ben?

Amcanion
Helpu mudiadau i ystyried yr holl ofynion wrth gau prosiect mewn modd strwythuredig
Cynnwys
Mae prosiect, yn ôl ei ddiffiniad, yn rhywbeth sydd â therfyn amser a bydd ganddo bob tro ddechrau, canol a diwedd. Mae cau prosiect yn broses allweddol yng nghylch oes prosiect ond mae’n aml yn cael ei anwybyddu. Bydd y gweminar rhyngweithiol hwn yn eich helpu i gau’ch prosiect mewn modd rhesymegol, strwythuredig.
Canlyniadau dysgu
Erbyn diwedd y cwrs bydd cyfranogwyr:
  • Yn deall yr elfennau allweddol o gau prosiect a’u pwysigrwydd
  • Yn ymwybodol o broblemau y gellid bod angen eu datrys wrth gau prosiect
  • Yn gallu dechrau cynllunio ffordd effeithiol o gau prosiect
Ar gyfer pwy mae'r cwrs
Staff ac aelodau o fyrddau mudiadau gwirfoddol a chymunedol ar y rheng flaen sydd â chyfrifoldeb dros reoli prosiect a/neu godi arian. Mae’r cwrs yn addas i’r rheini sy’n newydd i reoli prosiect a’r rheini sydd am ddod i ddeall y broses o gau prosiect.
Rhagor o wybodaeth
2pm - 3pm
Dyddiad:
8 Chwefror 2018 (0 Diwrnod) - .
Hyforddwr:
Dewi Smith
Archebu yma