Ydych chi’n gyfrifol am gau prosiect unwaith mae’r cyllid presennol wedi dod i ben?

Amcanion
Helpu mudiadau i ddatblygu strategaeth glir pan ddaw cyllid prosiect i ben
Cynnwys
Dylai cynllun olyniaeth neu ymadael fod yn rhan annatod o unrhyw brosiect ond yn anffodus mae’n aml yn cael ei anwybyddu. Bydd y gweminar rhyngweithiol hwn yn egluro pam mae angen strategaeth ymadael, pryd i ddechrau, pa lwybrau olyniaeth sydd ar gael, awgrymiadau da wrth gynllunio at olyniaeth ac o ble i gael cymorth.
Canlyniadau dysgu
Erbyn diwedd y cwrs bydd cyfranogwyr:
  • Yn ymwybodol o opsiynau am gyllid yn y dyfodol a ffynonellau o gymorth
  • Yn deall pwysigrwydd gwneud cynllunio at olyniaeth yn rhan annatod o’r broses gyffredinol wrth reoli prosiect
Ar gyfer pwy mae'r cwrs
Staff ac aelodau o fyrddau mudiadau gwirfoddol a chymunedol ar y rheng flaen sydd â chyfrifoldeb dros reoli prosiect a/neu godi arian.
Rhagor o wybodaeth
2pm - 3pm
Dyddiad:
29 Ionawr 2018 (0 Diwrnod) - .
Hyforddwr:
Dewi Smith

Dyddiadau a lleoliadau eraill ar gyfer y cwrs hwn

Archebu yma