Archwilio cydgynhyrchu / y model pŵer a rennir – lefel uwch o ymgysylltu

Amcanion
Achrededig gan Agored Cymru

Galluogi dysgwyr i ddeall sut i ddefnyddio’r model ymgysylltu 'Rhannu Pŵer’ mewn gwaith prosiect.

Cynnwys
Bydd gan gyfranogwyr gyfle i ddatblygu’r sgiliau a'r wybodaeth sydd ganddynt eisoes ynghylch ymgysylltu â'r cyhoedd gan archwilio lefelau uwch o ymgysylltu yn fanylach h.y. Rhannu Pŵer a Rheolaeth Dinasyddion. Mae’r cwrs yn cynnig gwybodaeth, sgiliau, offer ac ymarferion ystyriol i helpu ymarferwyr i roi ar waith y lefelau uwch hyn o ymgysylltu. Mae cyfranogwyr yn cael eu cynghori i gwblhau’r cwrs ‘Ymgysylltu â’r Cyhoedd: Theori ac Ymarfer’, a gyflwynir gan Cyfranogaeth Cymru neu gan fudiad cyfatebol.
Canlyniadau dysgu
Ar ôl mynychu'r cwrs hwn byddwch yn...
  • Deall y lefelau o ymgysylltu a’u nodweddion
  • Deall sut i ddylanwadu ar bobl sy’n gwneud penderfyniadau er mwyn gallu newid diwylliant sefydliadol
  • Gallu defnyddio model ymgysylltu rhannu pwer wrth gynllunio prosiect
  • Gallu pwyso a mesur eich ymarfer
Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at y rheini sy’n gweithio mewn gwasanaethau cyhoeddus sydd eisiau datblygu a chynyddu eu sgiliau a’u gwybodaeth ynghylch ymgysylltu â’r cyhoedd, yn benodol ynghylch y lefel rhannu pŵer (sy'n cynnwys cyd-gynhyrchu).

Rhagor o wybodaeth
  • Codir ffi cofrestru o £21 y pen ar y rheini sy’n cofrestru i gwblhau’r asesiad Agored Cymru
Dydd 1 - 6 Mehefin 2018
Dydd 2 - 7 Mehefin 2018
Dydd 3 - 3 Gorffennaf 2018
Dyddiad:
6 Mehefin 2018 - 3 Gorffennaf 2018 (3 Diwrnod) - The Culture & Media Centre (CF10 5HW)
Hyfforddwyr:
Alain Thomas, Amanda Williams
Archebu yma