Rhaglen a ardystir gan ILM

Amcanion
Mae’r cwrs hwn, sydd wedi cael cymeradwyaeth y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth, yn darparu sgiliau a gwybodaeth ymarferol ar reoli prosiectau i gyfranogwyr fel y gallant gynllunio, cyflawni a dangos canlyniadau prosiect llwyddiannus
Cynnwys

Bydd y cwrs hwn yn eich arwain drwy’r ystod o egwyddorion rheoli prosiect ac offer ymarferol, gan ganolbwyntio ar dechnegau i ddatblygu’ch sgiliau i sefydlu, rhedeg a rheoli prosiect.

Bydd angen i gyfranogwyr fod â syniad presennol neu syniad posib am brosiect i ddod i’r cwrs. Bydd eu gwaith a asesir yn cael ei seilio ar hyn.

Canlyniadau dysgu
Drwy wneud y cwrs hwn, byddwch yn gallu
  • Deall y gwahanol fathau o brosiectau
  • Deall y cylch cynllunio prosiect a’r camau yn ei ddatblygiad
  • Adnabod y ffactorau allweddol yn llwyddiant prosiect
  • Cynllunio system i fonitro a gwerthuso llwyddiant prosiect
  • Adnabod meysydd risg bosib a mynd i’r afael â nhw
  • Deall y ffyrdd o gau prosiect
Ar gyfer pwy mae'r cwrs
Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer unrhyw un sydd â chyfrifoldeb dros ddatblygu a rhedeg prosiectau fel rhan o’u gwaith bob dydd.
Rhagor o wybodaeth
Codir ffi cofrestru o £69 y pen ar y rheini sy’n cofrestru i gwblhau’r asesiad ILM
Dyddiad:
24 Ebrill 2018 - 25 Ebrill 2018 (2 Diwrnod) - Swansea Young Single Homeless Project (SYSHP) (SA1 5PW)
Hyforddwr:
Cefin Campbell
Archebu yma