Cwrs hyfforddiant Ymgysylltu cynhwysfawr, ac achrededig

Amcanion
Ymgysylltiad cyhoeddus: damcaniaeth ac ymarfer - Wedi'i achredu gan Agored Cymru)

Darparu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth well o ymgysylltu cyfranogol.

Cynnwys
Bwriedir y cwrs cynhwysfawr, achrededig tri diwrnod hwn i ddarparu gwell ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o ymgysylltu cyfranogol. Bydd y cyfranogwyr yn ennill sgiliau amrywiol yn ogystal ag yn magu hyder mewn ymgysylltu â dinasyddion a’r gymuned. Bydd y diwrnod cyntaf yn canolbwyntio ar baratoi ar gyfer ymgysylltu, y rhesymeg, pwy i gysylltu â nhw a sicrhau dilysrwydd wrth ymgynghori. Bydd y grŵp yn dechrau edrych ar sgiliau hwyluso. Bydd diwrnod dau yn edrych ar gyfryngau ar gyfer ymgysylltu, yn rhoi trosolwg o brosesau ymgynghori, ac opsiynau newydd gan ddefnyddio technegau cyfranogol.

Bydd y cyfranogwyr yn dysgu cyfryngau amrywiol ac yn cael cyfle i roi rhai o’r dulliau ar waith. Ar ddiwrnod 3, bydd pob cyfranogwr yn dangos dull cyfranogol fel rhan o’i asesiad. Bydd gweddill y dydd yn canolbwyntio ar werthuso’r canlyniadau a defnyddio data o weithgareddau ymgysylltu. Yn dilyn yr hyfforddiant, bydd gofyn i’r cyfranogwyr gyflwyno darn o waith i’w asesu.

Canlyniadau dysgu
  • Deall pwrpas ymgysylltu
  • Canfod hapddalwyr
  • Gweithredu amrywiaeth o ddulliau ar gyfer ymgysylltu
  • Deall dulliau effeithiol ar gyfer cyfathrebu trwy gydol y broses ymgysylltu
  • Hwyluso gweithgareddau cyfranogol
  • Gwerthuso canlyniadau ymgysylltu
Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Rheolwyr a staff rheng flaen sy’n ceisio hyfforddiant cynhwysfawr, achrededig mewn cysylltu â dinasyddion a’r gymuned.

Rhagor o wybodaeth

Codir ffi cofrestru o £21 y pen ar y rheini sy’n cofrestru i gwblhau’r asesiad Agored Cymru

Bydd angen i chi ymrwymo’ch hun i:

  • Mynychu cwrs llawn 3 dydd
  • Datblygu prosiect sy’n ymwneud â maes eich gwaith a chyflwyno adroddiad brosiect
Dydd 1 - 6 Mawrth 2018
Dydd 2 - 7 Mawrth 2018
Dydd 3 - 19 Ebrill 2018
Dyddiad:
6 Mawrth 2018 - 19 Ebrill 2018 (3 Diwrnod) - Port Talbot Resource Centre (SA12 7BJ)
Hyfforddwyr:
Alain Thomas, Siobhan Hayward
Archebu yma