Dewch i adnabod eich cynulleidfa arlein a chreu cynnwys arloesol i ateb eu hanghenion

Amcanion
Ymgysylltu’n fwy effeithiol â’ch cynulleidfa arlein.
Cynnwys
Os ydych eisoes yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i ymgysylltu â’r cyhoedd ond am gael gwybod sut i greu cynnwys mwy atyniadol, gwella’ch cyrhaeddiad a darganfod syniadau newydd ac offer am ddim, yna dyma’r sesiwn i chi!
Canlyniadau dysgu
Erbyn diwedd y cwrs bydd cyfranogwyr yn gallu:
  • Adeiladu ar eich sgiliau presennol ar y cyfryngau cymdeithasol er mwyn eu defnyddio’n fwy effeithiol
  • Creu cynnwys diddorol ac atyniadol i ddiwallu anghenion eich cynulleidfa
  • Defnyddio offer arlein am ddim i greu cynnwys arloesol a dynamig
  • Dysgu sut i ymgorffori gweithgareddau arlein yn eich gwaith ymgysylltu bob dydd
Ar gyfer pwy mae'r cwrs
Mae’r cwrs hwn ar gyfer ymarferwyr sydd eisoes yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i ymgysylltu â’r cyhoedd, ac sydd am gael gwybod sut i wella eu cynnwys a’u cyrhaeddiad.
Dyddiad:
21 Mawrth 2018 - Hafan Cymru (SA31 1JR)
Hyforddwr:
Arielle Tye
Archebu yma