Defnyddio ein Pecyn Cymorth Rhwydwaith i’ch helpu i sefydlu rhwydwaith newydd neu adnewyddu u

Amcanion
Mae’r gweithdy hon yn archwilio sut i sefydlu rhwydwaith llwyddiannus, gyda syniadau ymarferol, awgrymiadau a dulliau ar gyfer sefydlu rhwydwaith newydd, ac ar gyfer adfywio ac ailosod ffocws i rwydwaith sy’n bodoli eisoes.
Cynnwys
Maent yn dweud bod y cyflawn yn fwy na chyfanswm ei rannau… rydym yn gwybod y dylai pethau weithio’n well wrth i ni weithio gyda’n gilydd. Bydd y gweithdy yn ymarferol ac yn gyfranogol. Gwahoddir cyfranogwyr i ddod â phrosiect maen nhw’n gweithio arno gyda nhw, neu syniadau ar gyfer prosiectau yn y dyfodol, er mwyn iddynt roi beth maen nhw wedi dysgu ar waith.
Canlyniadau dysgu
Ceir awgrymiadau ar gyfer gweithio’n llwyddiannus mewn partneriaeth, sut i gytuno ar eich cyd-ddiben, eich cydnodau a’ch cydamcanion a sut i bennu cylch gorchwyl.
Ar gyfer pwy mae'r cwrs
Ymarferwyr o fewn y trydydd sector a’r sector cyhoeddus sydd gyda chyfrifoldeb i ymgysylltu gyda rhanddeiliaid, defnyddwyr gwasanaethau a’r cyhoedd.
Rhagor o wybodaeth
10am - 1pm
Dyddiad:
1 Mawrth 2018 (0.5 Diwrnod) - WCVA, Rhyl (LL18 3EB)
Hyforddwr:
Einir Roberts
Archebu yma