Dim mwy o ‘Farwolaethau drwy PowerPoint’ – gwnewch i’ch cyflwyniadau ddisgleirio!

Amcanion
Datblygu sgiliau i greu a rhoi cyflwyniadau a fydd yn gwneud gwahaniaeth
Cynnwys
Mae’r cwrs hwn yn cynnwys adnabod yr elfennau allweddol sy’n gwneud cyflwyniad o unrhyw fath yn effeithiol gan hefyd feithrin hyder yn y rheini sy’n rhoi cyflwyniadau. Bydd y cwrs undydd hwn yn ymdrin â dylunio a rhoi cyflwyniadau rhagorol a bydd cyfle, os ydych yn dymuno, i roi cyflwyniad i gymheiriaid nes ymlaen (heb ei gynnwys ym mhris y cwrs).
Canlyniadau dysgu
Erbyn diwedd y sesiwn bydd cyfranogwyr yn gallu:
  • Adnabod a defnyddio elfennau allweddol cyflwyniad rhagorol
  • Bod yn fwy hyderus yn y sgiliau angenrheidiol i roi cyflwyniadau rhagorol
  • Dylunio cymhorthion gweledol yn well ar gyfer cyflwyniadau
Ar gyfer pwy mae'r cwrs
Mae’r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sy’n rhoi cyflwyniadau o unrhyw fath
Dyddiad:
23 Ionawr 2018 - GAVO Newport (NP19 7EJ)
Hyforddwr:
Amanda Williams
Archebu yma