Participation Cymru CYM

 

 

 

 

 

Mae Cyfranogaeth Cymru yn darparu hyfforddiant i reolwyr a darparwyr gwasanaethau cyhoeddus sydd am ymgysylltu'n well â'r cyhoedd wrth ddylunio, datblygu a darparu gwasanaethau sy'n canolbwyntio ar y dinesydd ar gyfer pobl Cymru.

Mae Cyfranogaeth Cymru yn cynnal rhaglen hyfforddi gynhwysfawr, sy'n cynnwys amrywiaeth o gyrsiau i fudiadau sy'n awyddus i ddatblygu eu sgiliau mewn dulliau a thechnegau ymgysylltu â'r cyhoedd.

Gallwn hefyd ddarparu hyfforddiant pwrpasol i ddiwallu eich anghenion neu ymgymryd â gwaith ymgysylltu ymarferol gyda'ch mudiad. Gallwn eich cynorthwyo i gynllunio, dylunio a chyflawni dulliau cyfranogol sy'n diwallu eich anghenion sefydliadol, er mwyn eich helpu i ymgysylltu â defnyddwyr eich gwasanaeth, cymunedau a dinasyddion, a datblygu'ch gwasanaethau yn unol â'u hanghenion nhw. Rydym yn cynnig cymorth hygyrch ar gyfer prosiectau unigol yn y cnawd, dros y ffôn neu drwy ebost. Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol ynglŷn â'ch anghenion.

Partneriaeth o fudiadau yn y sector cyhoeddus a'r trydydd sector yw Cyfranogaeth Cymru sydd wedi'i lleoli yma yng Nghyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.