Y lle i’r trydydd sector yng Nghymru

Matts photo from the event 

Mae corfrestru nawr ar agor am gofod3 2019 - 21 Mawrth, 2019


Digwyddiad yw gofod3  a drefnir gan WCVA, ar y cyd â'r trydydd sector yng Nghymru.

Yn wahanol i unrhyw ddigwyddiad arall yng Nghymru, ein man ni yw hwn i ddysgu oddi wrth ein gilydd, i arloesi ac ysbrydoli ein gilydd. Dyma gyfle prin i'r trydydd sector ddod at ei gilydd ac ysgogi newid yng Nghymru.

Bydd gan gofod3  raglen brysur a chyffrous, ac ynddi siaradwyr, dosbarthiadau meistr, paneli trafod a gweithdai. Hefyd bydd man arddangos rhyngweithiol bywiog yn cynnwys mudiadau o'r y trydydd sector a'r sectorau cyhoeddus a phreifat.

gofod3  yw ein man ni i ddangos ein gwerth i Gymru gyfan. Dewch yn llu i'r digwyddiad arbennig hwn na ddylid ei golli!

Cael gwybod mwygofod3 collage

 
Gyda 60 o arddangoswyr a bron i 50 o ddigwyddiadau ymlaen, cynhaliwyd gofod3 am y tro cyntaf ym mis Mawrth 2017 gan ddenu dros 500 o bobl. Dyma beth oedd gan rai o'r rheini a oedd yno i'w ddweud:

'Achlysur ardderchog, fe fyddem yn awyddus iawn i fynychu eto. Roedd gennym 4 aelod o staff yno i fwynhau'r diwrnod ac i gadw stondin. Fe wnaethom hefyd gynnal gweithdy. Roedd y diwrnod cyfan yn arbennig ac wedi'i drefnu'n benigamp.' - Andrew Collins, Promo Cymru

'Trefnwyd y diwrnod yn arbennig o dda ac fe fyddem yn bendant yn ystyried cynnal sesiwn gynhadledd a stondin eto flwyddyn nesaf.' - Emma Kosmin, Living Wage Foundation

Roedd cyffro gofod3 i'w weld ar y cyfryngau cymdeithasol yn ogystal, dyma Storify o'r diwrnod.

gofod 3 full logo