Rhoi’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth i gyfranogwyr gynllunio a gweithredu system i gofnodi canlyniadau meddal o fewn cyd-destun cyllid Ewropeaidd.

8 Chwefror 2018, Bae Colwyn

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Bwriad y cwrs yw rhoi wybodaeth a'r ddealltwriaeth i gyfranogwyr gynllunio a gweithredu system i gofnodi canlyniadau meddal o fewn cyd-destun cyllid Ewropeaidd.Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ganfod, mesur a chofnodi canlyniadau meddal ar gyfer eich prosiect.

Erbyn diwedd y cwrs bydd y cyfranogwyr wedi dysgu/ yn gallu:

  • Deall buddion y gallu i ganfod a monitro canlyniadau meddal
  • Egluro'r gwahaniaeth rhwng canlyniadau meddal a chanlyniadau caled
  • Datblygu fframwaith i gynllunio, gweithredu a mesur canlyniadau meddal fel rhan o'u strategaeth werthuso gyffredinol
  • Deall yr offer amrywiol sydd ar gael i fesur canlyniadau medal

Ffurflen Archebu Bwtwm