31 Ionawr 2018, Caerdydd

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddeall hanfodion rheoli prosiect a ariennir gan y Gronfa Cynhwysiant Gweithredol.

Erbyn diwedd y cwrs bydd gan gyfranogwyr ddealltwriaeth well o'r canlynol:

  • Cydymffurfio a chymhwysedd Cronfa Gymdeithasol Ewrop
  • Y themâu trawsbynciol
  • Cadw cofnodion a PDS
  • Cyhoeddusrwydd Cronfa Gymdeithasol Ewrop
  • Cau prosiect a ariennir gan y Gronfa Cynhwysiant Gweithredol

Mae'n addas i fudiadau sydd wrthi'n cynnal prosiect a ariennir gan y Gronfa Cynhwysiant Gweithredol, neu'r rheini sy'n ystyried gwneud hynny.

 

Ffurflen Archebu Bwtwm