Cwrs ar-lein

Ar agor: 27 Medi - 11 October

Nod

Nod y modiwl hwn yw rhoi trosolwg i gyfranogwyr o gaffael mewn perthynas â chyllid Ewropeaidd yng Nghymru.

Canlyniadau

Erbyn diwedd y modiwl hwn bydd cyfranogwyr wedi ennill dealltwriaeth gynhwysfawr o gaffael, gan gynnwys:

  • Beth yw caffael 
  • Beth yw'r gwahaniaeth rhwng awdurdod contractio a mudiadau nad ydynt yn awdurdod contractio 
  • Y ffordd gywir o gaffael nwyddau a gwasanaethau ar gyfer eich prosiect Ewropeaidd
  • O ble i gael rhagor o wybodaeth 

Ffurflen Archebu Bwtwm