Cwrs ar lein

Ar agor: 14 Rhagfyr 2017 - 29 Ionawr 2018

Nod

Nod y modiwl hwn yw rhoi dealltwriaeth ac awgrymiadau defnyddiol i gyfranogwyr ar sut i lunio cyllideb ar gyfer prosiect a ariennir gan yr UE.

Bydd y cwrs yn rhoi trosolwg o'r canlynol:

  • Sut i gael at arweiniad ar gynllun cyllido
  • Penawdau costau
  • Llinell amser cyllideb
  • Cyfraddau cyllid cyfatebol ac ymyrraeth
  • Opsiynau costau symlach

Ffurflen Archebu Bwtwm