CF header

 

 

Hyfforddiant ar gyfer gweithlu Cymunedau yn Gyntaf

Mae staff Cymunedau yn Gyntaf yn cael eu cefnogi a'u datblygu drwy raglen hyfforddi a ddarperir ar ran Llywodraeth Cymru gan WCVA fel rhan o gontract cymorth cenedlaethol Cymunedau yn Gyntaf.

Pwrpas y cyrsiau hyn yw darparu'r sgiliau sydd eu hangen ar staff Cymunedau yn Gyntaf er mwyn cynnal rhaglen Cymunedau yn Gyntaf yn eu clystyrau yn effeithiol ac yn hyderus.

Mae ein hyfforddiant yn darparu cymysgedd o gyflwyniadau, astudiaethau achos, gwaith ymarferol mewn grwpiau a thrafodaethau.

Ceir isod fanylion ein cyrsiau sydd ar ddod - i gael manylion llawn y cyrsiau, cliciwch ar deitl y cwrs.

Cyrsiau  

 

I gadw lle, llenwch ffurflen gais a'i dychwelyd i training@wcva.org.uk


Am ragor o wybodaeth am y Gwasaneth Cefnogi CyG, cliciwch yma.

Ar gyfer blog y Gwasanaeth Cefnogi CyG, cliciwch yma.

Ar gyfer Hafan Dysgu WCVA, cliciwch yma.


  Twitter Icon

 

 

      Dilynwch ni @C1stSupport    #CommunitiesFirst   #C1st

Storify logo

 

Dilynwch ni ar Storify: http://storify.com/C1stSupport


 

C1st

WG

CF header