Mae llawer o gyllidwyr yn dymuno gweld tystiolaeth eglur bod eich prosiectau'n darparu’r hyn y mae’ch buddiolwyr ei angen go iawn. Beth yw'r dystiolaeth orau i ddangos eich angen am gefnogaeth? Yn y gweminar hwn, byddwn yn dangos i chi y ffordd orau o adeiladu'r dystiolaeth hon i roi’r siawns orau posib i chi o lwyddo gyda'ch ymdrechion codi arian.

22 Ionawr 2018 - 2pm-3pm

AM DDIM

Catalyst Thumbnail

Amcanion

Gobeithiwn roi'r hyder i chi fynd ati i gasglu tystiolaeth, holi buddiolwyr a defnyddio tystiolaeth i lunio dadl argyhoeddiadol dros gyllid.

Cynnwys

Byddwn yn defnyddio enghreifftiau go iawn o'r math o dystiolaeth y mae cyllidwyr a rhoddwyr yn chwilio amdani ac yna'n eich arwain drwy ddulliau syml ac effeithiol o gasglu data - na fydd yn costio ceiniog i chi.

Canlyniadau dysgu

Deall pwysigrwydd tystiolaeth i godi arian yn effeithiol

Deall technegau ymchwilio ac ymgynghori sylfaenol a all fod yn rhan o'ch tasgau bob dydd

Ar gyfer pwy mae'r gweminar?

Anelir y sesiwn hon at unrhyw un sy'n gweithio mewn mudiad treftadaeth ac yn cynnal prosiectau neu weithgareddau ac sy'n ystyried ymgeisio am gyllid o gronfeydd y loteri yn ogystal ag ymddiriedolaethau a sefydliadau. Nid oes angen i chi fod â phrofiad codi arian. 

Archebwch yma