Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddeall sut i fynd ati i sicrhau rhoddion mawr ac yn rhoi’r hyder a’r sgiliau i chi gysylltu ag unigolion cefnog.

Catalyst Thumbnail

7 Chwefror 2018 - Y Drenewydd

10am - 1pm

Elusennau mawr yn unig a arferai gynnal ymgyrchoedd i ddenu rhoddwyr mawr, ond erbyn heddiw mae llawer o elusennau llai yn cael llwyddiant yn y maes hwn. Gall dim ond rhai rhoddwyr mawr ymroddedig ddarparu ffynhonnell incwm newydd ond gall dod o hyd i'r rhai cywir a sicrhau eu cefnogaeth fod yn frawychus. 

Amcanion dysgu 

  • Canfod ac asesu darpar roddwyr mawr 
  • Datblygu strategaethau meithrin sydd wedi'u teilwra i bob darpar roddwr
  • Teimlo bod gennych yr awdurdod i ofyn am gefnogaeth
  • Deall y broses o ddiolch i roddwyr, gan gydnabod eu cyfraniadau a'u stiwardiaeth

Grŵp targed
Pobl sydd â pheth brofiad o godi arian ond sy'n newydd i roddion mawr

Archebwch yma